Steunpunt werk

Het Steunpunt Werk is een kenniscentrum dat wetenschappelijke expertise opbouwt inzake beleidsmonitoring en analyse van de arbeidsmarkt met het oog op de ondersteuning en oriëntatie van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid.