RSZ

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RSZ
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie
Sociale Innovatiefabriek

De Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ten voordele van maatschappelijke uitdagingen. In haar werking vertrekt de Fabriek van drie basiswaarden: aandacht voor gedeelde meerwaarde, een focus op sociale transformatie en impactgedrevenheid.

Formaat

Formaat is de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen.