European Creative Business Network (ECBN)

Het European Creative Business Network (ECBN) is een stichting, opgericht in 2011, die de belangen van de culturele en creatieve industrieën in Europa behartigt. Gezien de diversiteit van cultuuruitingen en van culturele en creatieve markten in Europa, werkt ECBN - op indirecte en gedecentraliseerde wijze - door het ondersteunen van toonaangevende instanties, financiers en intermediairs op lokaal, regionaal en/of nationaal niveau om hen te helpen hun culturele en creatieve ondernemers te ondersteunen. Cultuurloket is lid van ECBN.

Kopiloot

Kopiloot is een online databank van zakelijke dienstverleners voor ondernemers in de creatieve sector. Hier vind je hulp op boekhoudkundig, juridisch, financieel en strategisch vlak.