European Creative Business Network (ECBN)

Het European Creative Business Network (ECBN) is een stichting, opgericht in 2011, die de belangen van de culturele en creatieve industrieën in Europa behartigt. Gezien de diversiteit van cultuuruitingen en van culturele en creatieve markten in Europa, werkt ECBN - op indirecte en gedecentraliseerde wijze - door het ondersteunen van toonaangevende instanties, financiers en intermediairs op lokaal, regionaal en/of nationaal niveau om hen te helpen hun culturele en creatieve ondernemers te ondersteunen. Cultuurloket is lid van ECBN.

Kopiloot

Kopiloot is een online databank van zakelijke dienstverleners voor ondernemers in de creatieve sector. Hier vind je hulp op boekhoudkundig, juridisch, financieel en strategisch vlak.

meemoo

Meemoo zet zich in voor de digitale archiefwerking van organisaties in cultuur, media en overheid. Samen met die organisaties brengt meemoo het verleden tot leven en maken ze het klaar voor morgen. Meemoo stelt hun archiefmateriaal digitaal veilig en maakt het toegankelijk en bruikbaar.

Histories

Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag.

Herita

Herita versterkt en stimuleert draagvlak voor erfgoed in Vlaanderen. Zij brengen erfgoedactoren samen, ontwikkelen onroerend erfgoed en engageren het brede publiek.