OP/TIL stimuleert jou – jij die werk maakt van cultuur – graag om grenzen te verleggen. Om over het muurtje te kijken. Elk jaar verkennen ze een andere sector. Dit jaar omarmen ze de welzijnssector: wat als cultuur en welzijn elkaar meer zouden raken? Wat als ze meer zorg zouden dragen voor elkaar? Wat als ze elkaar zouden optillen?

  • Hoe werken we samen aan een zorgzame wereld?

Welzijn. Dat gaat over je goed voelen. Mentaal, fysiek en sociaal. Over gezien worden, over niet weggestopt worden. Over kansen. Welzijn, dat gaat over het delen van lief en leed. Welzijn, dat gaat over een plaats krijgen in de samenleving. Ons welzijn is een gedeelde verantwoordelijkheid. Beide sectoren – kunst, cultuur én zorg en welzijn – dragen bij tot ons welbevinden. 

  • Maak jij mee zichtbaar wie er niet gezien wordt?

Welzijn, dat gaat over gezien worden, over niet weggestopt worden. Welzijn, dat gaat over het erkennen van wie jij bent, van jouw identiteit. Als individu. Maak jij mee zichtbaar wie niet gezien wordt? Door terug in gesprek te gaan, met mensen, niet met hun diagnose. Door niet in de plaats van anderen te denken en te spreken. Maar door naar hen te luisteren. Niet door hun de kans te geven om te participeren, maar om hun de ruimte te geven zelf iets te maken, te zijn, te doen. Wat heeft de ander nodig? Wat heb jij nodig om de ander te begrijpen? 

OP/TIL legt deze vragen de komende maanden voor aan culturele spelers en welzijnsactoren. Ze gaan in gesprek met experten, met mensen die anders durven kijken. Ze zetten verhalen die je blik verruimen op papier. Ze spreken hun netwerk van bruggenbouwers aan, en kijken door hun ogen naar wat er al bestaat. Ze vullen ook de toekomst in, met enkele toekomstbeelden. Alles komt samen in hun event OP/HEF op 6 oktober 2022. Noteer die datum.

De komende maanden plant OP/TIL enkele acties: