Hier vind je een overzicht van al onze webinars en online opleidingen. 

Al onze webinars en online opleidingen zijn beschikbaar op ons Youtube-kanaal. Hier hebben we een overzicht gemaakt per thema. 

We hebben nu allemaal wat meer vrije tijd dan ons lief is... Je kan die vullen met je favoriete serie te bingen. Maar misschien is het ook het ideale moment om iets bij te leren. Vanuit je kot, op je eigen tempo. 

Heb je na het bekijken van een webinar nog vragen? Ga zeker een kijkje nemen in onze kennisbank. Of vul ons contactformulier in. Onze consulenten staan klaar met advies op maat. 

De coronacrisis

Steunmaatregelen voor de cultuursector

In dit webinar gaan we dieper in op volgende maatregelen:

  • Handelshuurlening
  • Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme
  • Culturele Activiteitenpremie
  • Corona Overbruggingsrecht
  • Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang 
  • Dubbel Corona Overbruggingsrecht
  • Corona Overbruggingsrecht bij heropstart

Winwinlening

Tijdens deze coronacrisis is het niet makkelijk om financiering te vinden. De cultuursector heeft het zwaar en stuit vaak op een resolute ‘nee’ bij de bank. Gelukkig zijn er het (Herstel) Cultuurkrediet, de coronalening van PMV, ... En soms ook fans, vrienden en familie.

De winwinlening maakt het mogelijk dat fans, vrienden en familie op een fiscaalvriendelijke manier geld kunnen lenen aan ondernemers en organisaties. 

Overmacht

Overmacht is een term die we tijdens deze coronacrisis al vaak gehoord hebben. De annulatie van een evenement omwille van de corona-maatregelen wordt gezien als overmacht. In de tijdelijke werkloosheid is er ook sprake van een procedure wegens overmacht.

Maar wat betekent deze term nu juridisch? Wat zijn de gevolgen van het inroepen van overmacht? En hoe houd je er in de toekomst rekening mee als je een contract afsluit?

Herstel Cultuurkrediet

Met een Herstel Cultuurkrediet kan je deze moeilijke periode overbruggen. Bestaande initiatieven die voor de crisis leefbaar waren kunnen tot 100.000 renteloos lenen. De maximale looptijd is zes jaar. Tijdens het eerste jaar moet je geen aflossingen betalen.

Update: je kon het Herstel Cultuurkrediet maar aanvragen tot 1 december 2020.

Financiering en werkingsmiddelen

Financieringsmix

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden. We bekijken hoe je een doordachte keuze kan maken tussen de verschillende mogelijkheden: eigen inkomsten, subsidies, crowdfunding, sponsoring, leningen, … om zo tot je ideale mix te komen. 

Daarnaast onderzoeken we de impact daarvan op de werking en financiële draagkracht van je organisatie.

Kasplanning

Je begroting of financieel plan klopt als een bus maar is een statisch gegeven. Je zichtrekening daarentegen gaat op en neer.

Hoe weet je dat je steeds voldoende op de rekening hebt staan om aan je financiële verplichtingen te voldoen? In deze introductie tonen we wat een kasplanning inhoudt en hoe het je kan helpen om de stand van je bankrekening te voorspellen.

Begroten en budgeteren van een projectsubsidie

In dit webinar in samenwerking met Kunstenpunt leert Annemie je alles over het begroten en budgeteren van een projectsubsidie.

Opgelet: sinds de vorige subsidieronde worden voorbereidende kosten tussen de indiendatum van de subsidie en de start van een project niet meer aanvaard. Deze info hadden we nog niet toen het webinar werd opgenomen.

Crowdfunding

Cultuurprojecten worden steeds vaker financieel mogelijk gemaakt dankzij publieksfinanciering of crowdfunding. Crowdfunding kan er ook voor zorgen dat het publiek zich nauwer betrokken voelt bij de uitvoering van het project en jouw organisatie. Een win-win situatie dus. Maar hoe weet je of crowdfunding past bij jouw idee of project, en hoe begin je eraan?

Dit webinar gaat in op de basics van crowdfunding voor de cultuursector: welke vormen van crowdfunding bestaan er, wat zijn de voor- en nadelen, voor welke financieringsbehoeftes is crowdfunding geschikt en welke platformen bestaan er in België?

Digitale fondsenwerving

De huidige crisis zorgt voor heel wat uitdagingen, maar creëert ook opportuniteiten. Organisaties beseffen dat de digitale trein een versnelling hoger schakelt en dat ze deze niet mogen missen.

Digitalisering speelt ook een grote rol op het vlak fondsenwerving en bijgevolg de financiële stabiliteit bij organisaties. In dit webinar gaan we dieper in op hoe organisaties vanuit een toekomstbestendige strategie kunnen inzetten op digitale fondsenwerving en dataverzameling om zo hun voortbestaan te waarborgen. Dit gebeurt aan de hand van een in de praktijk bewezen methodologie en effectieve voorbeelden.

Fondsenwerving en mecenaat

Fondsenwerving tijdens de huidige crisis is niet evident. Maar ook daarnaast is fondsenwerving iets dat je best doordacht aanpakt. In cultuur werkt het anders dan bij pakweg een goed doel waar je van deur tot deur gaat of mensen op straat kan aanspreken. In onze vorige webinars bekeken we al de mogelijkheden van crowdfunding en digitale fondsenwerving.

In dit webinar zoomen we in op het mecenaat. De Koning Boudewijnsstichting stimuleert filantropie in België en biedt daarvoor een aantal formules aan. We laten Stéphanie Smets en Anne De Breuck aan het woord om toe te lichten hoe de stichting dit aanpakt en waarvoor je wel of niet bij hen terecht kan.

Werken in de cultuursector

Als professional aan de slag in de cultuursector

Als je professioneel aan de slag wil in de cultuursector zijn er verschillende manieren om je te laten vergoeden. Dat kan als zelfstandige of als werknemer. Binnen het werknemersstatuut zijn er nog heel wat opties mogelijk. Je kan rechtstreeks in dienst gaan, werken via interim of een SBK. Of je werkt via artikel 1 bis.

In dit webinar overlopen we de pro's en contra's van al die opties. Wat is het effect op je sociale zekerheid? Hoe zit het met belastingen? Welke administratieve verplichtingen moet je vervullen?

Bijklussen in de cultuursector

In dit webinar overlopen we de opties om in België naast de reguliere manieren van tewerkstelling iets bij te verdienen: van de kunstenaarskaart en het werken met vrijwilligers tot het verenigingswerk. Hoe begin je hieraan? Moet je je ergens registreren? Kan ik dit combineren met mijn sociaal statuut?

Update: geen verenigingswerk meer voor de cultuursector. Klik hier voor meer info.

Het kunstenaarsstatuut

Er is eigenlijk geen apart statuut voor kunstenaars. Met “kunstenaarsstatuut” wordt bedoeld dat je geniet van voordeelregels in de werkloosheid voor kunstenaars/technici/ondersteunende functies in de artistieke sector.

In dit webinar gaat Marie-Louise Reedijk, juridisch consulent bij Cultuurloket, dieper in op die regels, wie er voor in aanmerking komt en welke voordelen ze bieden.

Start 2 freelance

Je wil aan de slag als freelancer in de cultuursector? Hoe begin je daar aan? Voor de freelance zelfstandige overlopen we de stappen om zelfstandige te worden en wat je aan administratie kan verwachten. Voor de freelance-werknemer kijken we naar loonbarema’s, wat dagcontracten inhouden en waar je rekening mee moet houden als je via een SBK tewerk wordt gesteld

Auteursrechten als verdienmodel

Wat zijn auteursrechten. Hoe kan je je creatie kan beschermen? Wat zijn creative commons? Waar moet je rekening mee houden als je inkomsten hebt uit auteursrechten?

In het tweede deel gaat onze juridische consulent Marie-Louise Reedijk in op de verschillende vormen van (live) streaming. Twee vragen staan daarbij centraal. Hoe zit het met je auteursrechten en de bescherming van je werk? En kan je er geld mee verdienen?

Ondernemen in de cultuursector

Hoe bepaal je de prijs van je kunstwerk?

Hoe bepaal je een correcte prijs voor je kunstwerk? En wat betekent dat ‘een correcte’ prijs? Is dat de prijs die ervoor zorgt dat je ‘uit de kosten’ komt? Of is dat de prijs die je publiek wil betalen? Het zijn koplopers in de lijst met meest gestelde vragen maar ze hebben geen éénduidig antwoord. Er bestaat namelijk geen zuivere wiskundige formule voor het bepalen van dé correcte prijs.

In dit webinar loodst Tijs Vastesaeger je langs de verschillende factoren waarmee je rekening moet houden bij de prijsberekening en prijszetting van je werk.

Contracteren kan je leren

Onder het credo ‘Goede afspraken maken goede vrienden’ bekijken we samen met Didier Deneuter van Modo Advocaten hoe je tot een overeenkomst komt en wat moet er precies in een contract moet staan. In dit webinar deelt Didier Deneuter zijn jarenlange know-how in het sluiten van contracten binnen de creatieve industrie. Je krijgt praktische tips over de structuur van een contract en over dealmaking.

Verzekeringen in de cultuursector

Dit webinar is bedoeld voor de zakelijk verantwoordelijke van verenigingen, die een basiskennis wil opbouwen om zijn vereniging, project en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen de meest voorkomende risico’s.

Verzekeringen voor individuele cultuurwerkers en freelancers 

Dit webinar is voor cultuurwerkers die op individuele basis hun praktijk uitbouwen: beeldend kunstenaars, technici, acteuers, dansers, circusartiesten,.. Je gaat contracten aan, je participeert in samenwerkingsverbanden, je huurt een repetitielokaal, … Welke risico’s loop je en waarvoor kan je je verzekeren?

Cultural Governance

Wat is goed bestuur? En in welke vorm komen we het tegen in de cultuursector? De Universiteit Antwerpen publiceerde recent de resultaten van het vervolgonderzoek Cultural Governance. Die resultaten vormen de basis voor het webinar. Wat houdt Cultural Governance in? Hoe ga je daar concreet mee om? Waar moet je zeker rekening mee houden als je een vzw opstart?

Creatieve samenwerkingen

De wereld van artiesten en cultuurwerkers verschilt erg van de wereld van ondernemers. Ze hebben andere einddoelen, spreken een andere taal en gebruiken andere middelen. Daardoor denken deze partijen niet spontaan aan creatieve partnerschappen. 
 
Artiesten zoeken naar materiaal, kennis of expertise en niet noodzakelijk naar financiële steun, maar "durven" dit niet vragen. De drempel is groot om als kleine kunstenaar naar een bedrijf te stappen. Omgekeerd zien ondernemers niet altijd wat de meerwaarde is om een artiest onder de arm te nemen om hun medewerkers op een andere manier met hun dienst of product te leren werken. Wanneer dit - eerder toevallig - toch gebeurt, zijn ze wel enthousiast.