Reizen in coronatijden. 

Laatst gewijzigd: 15/10/2020 - 13:33

Schema's: internationale verplaatsingen

Coronamaatregelen

Overzichtslijsten

Verplaatsingen van België naar het buitenland

Er is geen reisverbod vanuit België naar het buitenland.  

Andere landen kunnen echter de toegang tot hun grondgebied weigeren, of beperkende maatregelen nemen, zoals een verplichting om in quarantaine te gaan.

Op de website van Buitenlandse zaken is een wereldkaart met rode, oranje en groene zones: 

  • Rood: Buitenlandse zaken geeft een negatief reisadvies, of het land laat geen Belgen toe op haar grondgebied.

  • Oranje: een verhoogde waakzaamheid is aangewezen, of reizigers uit België moeten een test ondergaan of in quarantaine.

  • Groen: reizen is mogelijk.  

Je vindt ook een overzicht van de regels per land in de reisadviezen van Buitenlandse zaken. 

Op de website van de Europese Commissie vind je een lijst van de EU+-landen die tijdelijk opnieuw grenscontroles uitvoeren.

Op de website van de Europese Commissie vind je een lijst van de EU+-landen die tijdelijk opnieuw grenscontroles uitvoeren.

Volksgezondheid waarschuwt ervoor dat de situatie snel kan veranderen en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien vluchten worden afgeschaft of grenzen gesloten.

Als je ondanks een negatief reisadvies naar een bepaald land wil gaan, is het goed mogelijk dat de verzekering voor reisbijstand of hospitalisatie niet tussenkomt. Contacteer eventueel je verzekeraar.

Buitenlanders die België niet tijdig kunnen verlaten om redenen van overmacht in verband met covid 19 (quarantaine, annulering van een vlucht, sluiting van een grens,…), kunnen aan de gemeente waar ze verblijven een ‘Covid-document’ vragen om langer in België te mogen blijven. Zie hierover punt 4.5 op deze pagina op de site van het AGII.

Zie 'Maatregelen wanneer je vanuit het buitenland naar België (terug)komt' hierna wat betreft eventuele quarantaine en andere maatregelen bij terugkomst in België.

Verplaatsingen uit het buitenland naar België

Ben je onderdaan of inwoner van een land van de EU, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk, of een familielid van een onderdaan of inwoner van een van deze landen? 

Je mag altijd naar België reizen of terugkeren, ongeacht het land van vertrek. 

Zie 'Maatregelen wanneer je vanuit het buitenland naar België (terug)komt' hierna wat betreft eventuele quarantaine en andere maatregelen.

Ben je geen onderdaan of inwoner van een land van de EU, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk, en ook  geen familielid van een onderdaan of inwoner van een van deze landen? 

Het is mogelijk om te reizen naar België vanuit lidstaten van de EU en Schengen en vanuit de landen vermeld in de lijst Naar België komen op de website van Buitenlandse zaken (die om de twee weken herzien wordt). Zie daarover de Gids van de procedures op de website van Vreemdelingenzaken. Zie ook 'Maatregelen wanneer je vanuit het buitenland naar België (terug)komt' hierna wat betreft eventuele quarantaine en andere maatregelen. 

Reizen naar België uit andere landen zijn niet toegelaten, tenzij voor personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben. Zie de (niet beperkende) opsomming in het antwoord op de vraag “Ben je geen Belg, maar resident of ingezetene van een land buiten de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk en reis je vanuit landen die niet vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België?” op info-coronavirus.be. Het betreft onder meer verplaatsingen van “hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit”. 

Vreemdelingenzaken legt uit dat verplaatsingen voor culturele of artistieke activiteiten uit landen buiten de EU en Schengen en uit landen die niet opgenomen zijn in de lijst Naar België komen op de website van Buitenlandse zaken, verboden zijn, tenzij het essentieel karakter van deze verplaatsingen wordt aangetoond. De persoon moet dus een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat. Daarvoor zal hij of zij documenten moeten voorleggen waaruit het essentieel karakter van de reis blijkt, bijvoorbeeld een arbeidsvergunning, een uitnodiging van de organisator van een voorstelling (met vermelding van de aard, de titel, de functie van de persoon, de data van de voorstellingen, de periode van het verblijf, …), een bevestiging van de lokale overheid dat het evenement mag plaatsvinden, een arbeidscontract,… De ambassade of het consulaat beoordeelt de aanvraag, eventueel in overleg met de Dienst Vreemdelingenzaken. Naargelang het land zal de persoon ook een visum nodig hebben.  

Als de persoon over een visum kort verblijf beschikt dat na 18 maart 2020 afgeleverd is, wil dat zeggen dat zijn reis beschouwd wordt als een essentiële reis. In dat geval is dus geen attest van essentiële reis meer nodig. Ook de visa type D-B34 (gecombineerde vergunning voor verblijf en werk gedurende meer dan drie maanden) en D-B29 (idem, maar voor hooggekwalificeerde werknemers) impliceren een essentiële reis.  

Wanneer de persoon via een ander land naar België reist, kan hij of zij in dat andere land gevraagd worden de essentiële aard van zijn verplaatsing te bewijzen. In dat geval kan een attest van essentiële reis nuttig zijn, ook wanneer het essentieel karakter blijkt uit het afgeleverde visum (zie vorige paragraaf). Maar het derde land is niet verplicht het door de Belgische ambassade of consulaat afgeleverde attest te aanvaarden. Kortom, om complicaties te vermijden, is het beter rechtstreeks naar België te reizen.  

Inwoners van landen die niet tot de Schengenzone behoren (ongeacht of ze behoren tot de EU), moeten ook voldoen aan de binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied.

Zie ook 'Maatregelen wanneer je vanuit het buitenland naar België (terug)komt' hierna wat betreft eventuele quarantaine en andere maatregelen. 

Maatregelen wanneer je vanuit het buitenland naar België (terug)komt

Passenger Locator Form (PLF) 

Als je met het vliegtuig of per boot reist, of minstens 48 uur in België blijft, of terugkeert na een verblijf in het buitenland van minstens 48 uur, moet je binnen de 48 uur voor aankomst in België een Public Health Passenger Locator Form invullen.  

Voor meer info, zie het antwoord op de vraag "Hoe moet ik het Passenger Locator Form invullen?" op info-coronavirus.be

Quarantaine en test 

Op de website van Buitenlandse zaken is een wereldkaart met rode, oranje en groene zones. Als je klikt op het land of de regio, zie je welke regels van toepassing zijn als je uit dat land of die regio naar België (terug)komt. 

Bij terugkeer uit oranje of groene zones zijn quarantaine noch een test verplicht.  

Reizigers uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven, én die langer dan 48 uur in België zullen blijven, moeten in quarantaine. Tenzij de overheid op basis van de zelfevaluatie van het risico op besmetting in het Passenger Locator Form beslist dat dat niet nodig is. Als je symptomen vertoont, moet je je laten testen.

Op basis van het ingevulde Passenger Locator Form zal je op de hoogte gebracht worden via SMS of je in quarantaine moet en of en wanneer je je moet laten testen. 

Quarantaine betekent gedurende tien dagen binnen blijven op een bepaalde plaats die je moet vermelden in het Passenger Locator Form. Dat kan een privéadres zijn of bijvoorbeeld een hotel. Bezoek is niet toegestaan. Je mag enkel buitenkomen (mét  mondmasker) voor dringende  medische zorgen, het aankopen van basisbenodigdheden en dringende juridische of financiële kwestie. Openbaar vervoer moet zoveel mogelijk vermeden worden. Daarop volgen vier dagen van verhoogde waakzaamheid: buitenshuis een mondmasker dragen en sociale contacten beperken.  

De quarantaine mag tijdelijk opgeheven worden om essentieel werk te verrichten, dat niet uitgesteld kan worden. Voorbeelden van personen die essentieel werk verrichten, vind je in het antwoord op de vraag “Ben je geen Belg, maar resident of ingezetene van een land buiten de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk en reis je vanuit landen die niet vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België?” op info-coronavirus.be. Het gaat onder meer over professionelen uit de cultuursector. 

Bij het onderbreken van de quarantaine moeten alle beschermingsmaatregelen (afstand van 1,5m, mondmasker, plexiglas, hygiënemaatregelen,…) gerespecteerd worden. In de mate van het mogelijke. Je kunt bijvoorbeeld niet verwachten van een zanger dat hij een mondmasker draagt, maar hij of zij kan wel afstand houden van anderen. 

De test gebeurt ten vroegste de vijfde dag na aankomst (als de persoon dan nog in het land is).  Als je een test  moet ondergaan, krijg je in principe binnen de 48 uur het resultaat. Als de test negatief is, mag de quarantaine gestopt worden. Als de test positief is, moet de persoon geïsoleerd worden. Dat wil zeggen dat hij of zij zoveel mogelijk in een aparte en goed verluchte moet verblijven, ook in zijn kamer een mondmasker moet dragen als er andere mensen in de buurt zijn en anderen vraagt om boodschappen te doen.  De isolatieperiode houdt op na drie dagen zonder koorts of andere symptomen en ten vroegste zeven dagen vanaf het begin van de symptomen.

De Raad van de EU beveelt de lidstaten aan om de testresultaten die in andere lidstaten door gecertificeerde gezondheidsinstanties zijn uitgevoerd, onderling te erkennen. Zie artikel 18 van Aanbeveling (EU) 2020/1475 van de Raad van 13 oktober 2020.

Relatie werkgever - werknemer

Op deze webpagina van de FOD Werk is een formulier dat werkgevers kunnen meegeven aan werknemers die naar het buitenland moeten. Sommige landen, zoals Frankrijk, vragen zo’n attest. 

Uitleg over de gevolgen wanneer een werknemer in quarantaine moet, bijvoorbeeld na terugkeer uit een land in de rode zone, vind je op deze webpagina van de FOD Werk. 

Als werkgever moet je de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en je personeel geen onnodige risico's laten lopen. Anders kun je daarvoor aansprakelijk gesteld worden. De bestuurders en/of zaakvoerders zouden ook persoonlijk verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Kijk best na of je organisatie en de bestuurders/zaakvoerders goed verzekerd zijn.

Optreden in Europa

Op de website van PEARLE (Performing Arts Employers Association League Europe) vind je een kaart waarop je kunt zien vanaf wanneer en waar in Europa terug voorstellingen toegelaten zijn.

Transport van goederen

Op deze site kun je per EU-land nagaan wat de regeling is voor het transport van goederen.

Mobility Information Points

Eventueel kun je contact opnemen met een Mobility Information Point in het land van bestemming. MIP’s zijn centra in Europa en de VS, die artiesten en culturele organisaties bijstaan in de administratieve uitdagingen bij grensoverschrijdend werken (visa, sociale zekerheid, belastingen, douane, …).

 

☎️ Coronalijn

Heb je korte, punctuele vragen over de corona (steun)maatregelen? Bel onze coronalijn: 02 534 18 24. Elke weekdag tussen 10u en 18u bereikbaar.