Ben je een beginnende ondernemer? Heb je een vzw die in haar kinderschoenen staat? Gaat jouw onderneming niet meer dan 25.000 euro per jaar realiseren? Weet dan dat je beroep kan doen op de KMO-vrijstelling.

Het gaat om een btw-vrijstelling die je kan aanvragen omdat de onderneming het voorafgaande jaar niet meer dan 25.000 jaaromzet heeft verwezenlijkt. 

Waar gaat het precies over?

Door deze regeling wordt jouw onderneming vrijgesteld van een aantal btw-verplichtingen, die een normale btw-belastingplichtige wel moet nakomen. Het gaat onder andere om de volgende verplichtingen:

  • de periodieke btw-aangifte
  • btw doorrekenen aan de klanten

Let wel op dat je ook geen btw in aftrek mag nemen.

Wie kan er beroep op doen?

Het gaat om een kleine onderneming (KMO), die btw-belastingplichtigen is, en aan de volgende voorwaarde voldoet:  

  • handelingen verrichten (leveringen van goederen of diensten) die onder de toepassingssfeer vallen van de vrijstellingsregeling van belasting vallen; 
  • jaarlijks omzetcijfer niet meer bedraagt dan 25.000 euro. 

Deze KMO’s kunnen om het even welke juridische vorm hebben. Het kan gaan om:  

  • een natuurlijke persoon (zelfstandige),  
  • een vzw, 
  • een vennootschap,  
  • een openbare instelling,  
  • … 

Hoe wordt de omzet bepaald?

Je moet nagaan wat de omzet is van je Belgische activiteiten.  

De algemene regel is dat in principe alle verkopen en dienstprestaties die aan btw onderworpen zijn in rekening worden genomen om het totaalbedrag te bepalen. Op deze algemene regel bestaan er wel wat uitzonderingen.  

Neem zeker contact op met ons om na te gaan wat wel en niet kan.

Wat als je de omzet overschrijdt?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met je btw-controlekantoor. Je kan ze hier terugvinden.

Hoe doe je de aanvraag?

Bestaande onderneming

Je kan genieten van de vrijstellingsregeling met een datum van inwerkingtreding op 1 januari of 1 juli. Je dient de aanvraag in te dienen voor 1 juni meedelen aan uw bevoegd KMO-team beheer. 

Nieuwe onderneming

Bij opstart van de onderneming zal je een btw-identificatie aanvragen. Je bepaalt op dat moment de btw-regeling op basis van de geplande omzetcijfer en activiteit. 

Wat zet je op je factuur?

Je facturen moeten wel voldoen aan dezelfde regels die gelden voor btw-plichtigen, zo moet je onder andere je BE-identificatienummer vermelden. 

Je brengt geen btw in rekening, maar je draagt wel de verplichting om de volgende vermelding toe te voegen:  ‘Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’ of ‘Vrijgesteld van btw’.