De boekhouding is een wettelijk afgesproken structuur om je uitgaven, inkomsten, bezittingen en financieringsmiddelen te noteren.

In je organisatie beschik je over een aantal werkingsmiddelen en financieringsmiddelen. Werkingsmiddelen zijn je bezittingen zoals een wagen, gebouw, een podium, lichtinstallatie, tekentafel, burelen, werken die je maakt, geld op je rekening.

Om die werkingsmiddelen te bekomen maak je gebruik van financieringsmiddelen die van verschillende personen of organisaties komen. Doordat je activiteiten uitvoert wijzigt de samenstelling hiervan voortdurend. Dat geldt zowel voor een éénmanszaak als voor een onderneming zoals een vzw, een bv of een coöperatieve. 

De boekhouding is een wettelijk afgesproken structuur om je uitgaven, inkomsten, bezittingen en financieringsmiddelen te noteren. Het nut ervan is dat je zelf steeds je verrichtingen en resultaten kan terugvinden, opvolgen en voorspellen. Het kan je ook heel wat tijd besparen wanneer je je begroting afstemt met je boekhouding. Een boekhouding wordt geopend en gesloten gedurende een periode: het boekjaar. Doorgaans beslaat een boekjaar 12 maanden. In bijzondere omstandigheden kan een boekjaar langer of korter zijn.  

Op het einde van het boekjaar wordt er een financieel verslag opgemaakt, daarvoor gebruikt men de term jaarrekening. 

Het volstaat echter niet om alles te noteren, je moet ook voor elke boeking een bewijsstuk bewaren. 

Boekhouden

Boekhouden is het regelmatig en systematisch noteren van de financiële gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten van een organisatie, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht. 

Boekhouden is bijzonder nuttig voor je organisatie

  • Je vindt er alle verrichtingen in terug 
  • Het biedt een overzicht van je bezittingen, met welke financiële middelen je die verworven hebt, de kosten en inkomsten.  
  • Voor de zaakvoerder of zakelijk leider is het een beleidsinstrument bij het nemen van financiële beslissingen 
  • Het is een informatiebron voor derden, denk aan een bank of belastingen 
  • De btw-aangifte en de fiscale aangifte verloopt via de boekhouding 
  • Het geeft inzicht in de kosten en inkomsten die samen het resultaat bepalen 
  • Het is een bewijs-, verantwoordings- en controlemiddel 
  • Het geeft inzicht bij de voorbereiding en evaluatie van je activiteiten