Eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Een akkoord werd gevonden in de Trade & Cooperation Agreement.

Na het referendum over de brexit in het VK waren er verschillende scenario’s mogelijk, waarbij we een onderscheid maakten tussen: 

  • een harde brexit: er werd geen akkoord gevonden (NO DEAL) in het Britse Lagerhuis, waardoor het VK uit de EU stapte zonder akkoord. 
  • een zachte brexit: er werd wel een akkoord (DEAL) gevonden in het Britse Lagerhuis, waardoor de afspraken in het terugtrekkingsakkoord uitwerking hadden. 

Withdrawal Agreement

Nadat het VK aangegeven had de EU te verlaten werd een terugtrekkingsakkoord afgesloten. De Withdrawal Agreement (WA) zorgde voor een ordelijke afhandeling van de terugtrekking van het VK en voorziet in een transitiefase van 1 februari 2020 tot 31 december 2020. In het algemeen wijzigde er in deze periode amper iets. Het Europese recht bleef van toepassing.

Je kan de Withdrawal Agreement hier nalezen.

Trade and Cooperation Agreement

Op 24 december 2020 bereikten het VK en de EU een nieuw akkoord. Dit samenwerkingsakkoord werd bekrachtigd in de Trade and Cooperation Agreement (TCA). Het akkoord heeft uitwerking sinds 1 januari 2021

Je kan de Trade and Cooperation Agreement hier nalezen.

Brexit-scan

De FOD Economie organiseert een scan-test waarmee Belgische ondernemingen de impact van de brexit op hun onderneming kunnen inschatten: 

 

Bekijk ook hier ons webinar over 'touren na de brexit':