Benieuwd naar de gevolgen van de Brexit voor een Belgische cultuurwerker die naar het Verenigd Koninkrijk trekt? 

Hier vind je de gevolgen op het vlak van de toegang tot het grondgebied, de mogelijkheid om te werken, sociale zekerheid en belastingen.

Tussen 1 februari 2020 en 31 december 2020 pas je de bepalingen van de Withdrawal Agreement (= terugtrekkingsakkoord) toe. Opgelet: de WA pas je ook toe op situaties waarbij er sprake is van een ononderbroken tewerkstelling die dateert van voor 31 december 2020.

Voor de periode na 1 januari 2021 is de Trade and Cooperation Agreement (= samenwerkingsakkoord) van toepassing.

 

Toegang tot het grondgebied

Het VK behoort niet meer tot het grondgebied van de EU (met haar vrij verkeer voor personen). Als Unieburgers mogen Belgen niet zomaar het grondgebied van het VK betreden.

Nood aan een verblijfsvisum om het VK binnen te mogen?

 • De Britse regering besliste om geen visumverplichtingen op te leggen aan EU-burgers voor een verblijf van minder dan 6 maanden in een referteperiode van 12 maanden.
  • EU-burgers worden beschouwd als 'non-visa nationals'. In principe heb je een Standard Visitor visa nodig om het VK te bezoeken. EU-burgers zijn hiervan vrijgesteld. Lees verder onder dit deel bij B.Werken/ Standard Visitor Visa wat je binnen dit visum mag doen.
 • Voor een periode langer dan 6 maanden heb je wel een verblijfsvisum nodig. Je hebt verschillende vergunningen (zie ook verder onder B. Werken).

Bij een bezoek aan het VK heb je een internationaal paspoort nodig. De Britse overheid geeft wel een aantal tips om sneller de grens te kunnen passeren. 

Woon je al voor de Brexit in het VK?

 • Belgische burgers die reeds voor de Brexit een verblijfsrecht in het VK hebben, kunnen beroep doen op de procedure van EU Settlement Scheme. Deze procedure verleent aan een EU-burger die reeds 5 jaar wettelijk in het VK woont (voor 31 december 2020) een onbeperkt verblijfsrecht in het VK (= settled status).
 • EU-burgers die in het VK wonen (voor 31 december 2020) over een periode van minder dan 5 jaar, kunnen een pre-settled status aanvragen. Dit houdt in dat je dan nog geen onbeperkt (= settled status) verblijfsrecht hebt in het VK. In afwachting van dit onbeperkt verblijfsrecht krijg je een tijdelijk verblijfsrecht (= pre-settled status). Na 5 jaar ononderbroken in het VK kom je ook in aanmerking voor de settled status waardoor je onbeperkt in het VK kan verblijven. Je moet wel voor 31 december 2020 al in het VK wonen.

Werken in het VK

In het VK worden Europese burgers sinds 1 januari 2021 als derdelanders aanzien. De Britse overheid heeft info gedeeld over hun nieuw immigratiesysteem, het Skills-based immigration system. Op basis van een puntensysteem krijg je de toelating om te werken en/of te verblijven in het VK. Die punten krijg je op basis van vaardigheden, jobaanbieding, kennis van het Engels en het loon. Op die manier wil het VK hoogopgeleiden aantrekken tot hun arbeidsmarkt.

Als Europese burger kan je niet zomaar werken in het VK. Je hebt een werkvisum nodig dat je moet aanvragen.

Voor cultuurwerkers bestaan er verschillende visa (en uitzonderingen) voor een tewerkstelling in het VK. Aan de grens zal je wel steeds aan de binnenkomstvoorwaarden moeten voldoen, onder andere:

 • dat je over voldoende financiële middelen beschikt om in je eigen onderhoud te voorzien,
 • dat je weer naar België zal terugkeren, 
 • dat je ergens zal verblijven
 • en een uitnodigingsbrief van de Britse organisatie voor het evenement waaraan je wil deelnemen.

We raden je aan om bij een vertrek naar het VK voldoende documenten bij de hand te hebben om deze binnenkomstvoorwaarden aan te tonen (bv. afschrift bankrekening, retourticket, boekingsbevestiging hotel/hostel).

Opgelet: als je het VK binnenkomt om werk te verrichten dan ga je bij een grenscontrole niet langs de e-Passport gate maar langs een border gate. Kom je het VK binnen via de Standard Visitor visa dan ga je langs de e-Passport gate. Kom je het VK binnen op basis van één van de werkvisa dan passeer je langs de border gate.

De Britse overheid heeft een overzicht gepubliceerd waaronder artiesten en hun begeleiders in het VK kunnen werken. Arts Infopoint UK deelde ook een handige brochure rond werken in het VK.

EU-burgers zijn vrijgesteld tot het aanvragen van een bezoekersvisum (zie A. Verblijfsrecht) voor maximaal 6 maanden. De grootste beperking met dit visum is dat je in principe geen betaald of onbetaald werk mag verrichten voor een Britse opdrachtgever (ook niet als zelfstandige), je mag geen Britse publieke middelen verwerven en je mag geen betaling ontvangen van een Britse opdrachtgever, met uitzondering van:

 • Redelijke kostenvergoedingen
 • Prijzengeld
 • Betaling via de Permit Free Festival (zie verder)
 • Betaling via de Permitted Paid Engagement (zie verder)

Binnen de Standard Visitor visa geldt er een uitzondering op bovenstaand verbod op betaald of onbetaald werk voor artiesten en hun begeleiders. Belangrijk hierbij is dat de uitbetaling gebeurt door een niet-Britse opdrachtgever. Op die manier kunnen artiesten, entertainers en muzikanten de volgende activiteiten verrichten:

 • Voorstellingen geven (individueel of in groep)
 • Deelnemen aan wedstrijden of audities
 • Deelnemen aan promotionele activiteiten
 • Contracten onderhandelen
 • Deelnemen aan meetings, conferenties, seminaries of interviews

Technici of begeleiders van de artiest kunnen via de Standard Visitor visa deelnemen aan bovenstaande activiteiten op voorwaarde dat ze in België door de artiest uitbetaald worden.

Als je voor bovenstaande opdrachten betaald zou worden door een Britse opdrachtgever, dan raden we je aan om gebruik te maken van de Permitted Paid Engagement (zie verder).

Ook binnen audiovisuele producties is het de filmcrew (acteurs, producent, regisseur en technici) toegelaten om opnames te maken op locatie in het VK voor zover je tewerkgesteld bent door een Belgische opdrachtgever. Bij een Britse opdrachtgever kan je gebruik maken van de Temporary worker - creative and sporting visa (Tier 5) (zie verder).

Als je zou optreden op één van de festivals opgenomen in deze lijst dan moet je geen specifiek werkvisum of certificate of sponsorship (zie Temporary worker - creative and sporting visa (Tier 5)) aanvragen. Je kan dan maximaal 6 maanden in het VK verblijven en optreden op festivals opgenomen in deze lijst. Voor de prestaties op deze festivals kan je uitbetaald worden.

Bij de controleposten maak je melding van de activiteit. Je krijgt een stempel in jouw paspoort waardoor je kan aantonen dat je toegelaten bent om betaald werk te verrichten.

Je kan de PPE gebruiken als je minstens 18 jaar bent en uitgenodigd wordt door een Britse organisatie als expert in jouw beroep. De PPE is daarom eerder weggelegd voor professionele artiesten. Op die manier kan je deelnemen aan artistieke prestaties zoals optredens. Dit visum is 1 maand geldig.

In principe kost dit visum 95 pond maar de Britse overheid stelt deelnemers aan artistieke performances vrij voor het aanvragen van dit visum als je aan de voorwaarden van dit visum voldoet. Je kan dus op uitnodiging in het VK optreden voor maximaal 1 maand zonder dit werkvisum effectief te moeten aanvragen.

Om werk te verrichten onder deze regeling zijn er wel een aantal formaliteiten die je moet volgen :

 • Uitgenodigd zijn door een Britse kunst- of entertainmentorganisatie, een Britse manager of een Britse omroeporganisatie;
 • De afspraken moeten dateren van voor dat je naar het VK komt;
 • Melding maken van de activiteit bij de controleposten als je het VK binnenkomt (langs een border gate). Je dient een stempel te verkrijgen in jouw paspoort. Op die manier kan je aantonen dat je toegelaten bent om betaald werk te verrichten in het VK;
 • Een schriftelijk bewijs kunnen voorleggen van de activiteit (bijv. een schriftelijke uitnodiging van de Britse opdrachtgever);
 • De activiteit moet gelinkt zijn aan je expertise.

Technici of begeleiders van de artiest kunnen via de Standard Visitor visa deelnemen aan de activiteiten van artiesten via de PPE op voorwaarde dat ze in België door de artiest uitbetaald worden.

Als je langer dan een maand in het VK wil werken kan de Temporary worker - Creative Worker Visa Concession interessant zijn.

Via dit visum kan je werken in het VK in de artistieke sector, bijvoorbeeld om te acteren, dansen of als filmcrew. Artiesten die voor minder dan 3 maanden onder dit visum willen werken moeten het visum niet effectief aanvragen - of een kostprijs betalen - maar moeten wel beschikken over een certificate of sponsorship: het Temporary Work - Creative Worker certificate of sponsorship.

Dit Certificate of Sponsorship kan enkel uitgegeven worden door een Britse opdrachtgever die hiertoe erkend is. Een lijst van deze erkende sponsors kan je hier vinden. Als een opdrachtgever erkend is als sponsor wil dat zeggen dat een vergoeding (536 pond) betaald werd aan het Britse Home Office om op die manier mensen van buiten het VK in te huren en hen te betalen. Neem contact op met je Britse opdrachtgever om na te gaan of dit het geval is.

Je zal met dit visum ook een meerwaarde moeten aantonen voor de Britse arbeidsmarkt, het minimumloon moet betaald worden en je moet voldoende middelen hebben om van te leven.

Met dit visum kan je werken in het VK in de artistieke sector, bijvoorbeeld om te acteren, dansen of als filmcrew voor maximaal 12 maanden (te verlengen tot 24 maanden). 

De kostprijs bedraagt 189 pond met een extra gezondheidstoeslag die kan oplopen tot 624 pond. De gezondheidstoeslag moet je niet betalen als je in België verzekerd blijft (zie C. Sociale Zekerheid).

Het is wel vereist dat een Britse opdrachtgever een certificate of sponsorship aanvraagt. Enkel erkende opdrachtgevers kunnen een certificate of sponsorship uitgeven. Een lijst van deze erkende sponsors kan je hier vinden. Als een opdrachtgever erkend is als sponsor wil dat zeggen dat een vergoeding (536 pond) betaald werd aan het Britse Home Office om op die manier mensen van buiten het VK in te huren en hen te betalen.

Je zal een meerwaarde moeten aantonen voor de Britse arbeidsmarkt, het minimumloon moet betaald worden en je moet voldoende middelen hebben om van te leven.

Houd er rekening mee dat je ten vroegste 3 maanden voordat je begint te werken een Temporary worker - creative and sporting visa (Tier 5) kan aanvragen. De procedure neemt zo'n 3 weken in beslag. 

Met dit werkvisum kan je in het VK aan de slag als je een hoogwaardige status of potentieel hoogwaardige status hebt in een kunst- of cultuurdiscipline. Bij dit visum zal je eerst erkend moeten worden voor jouw hoogwaardige status door het aanvragen van een endorsement. Een Britse sector-specifieke organisatie zal beoordelen of je hiervoor in aanmerking komt. Arts Council is een organisatie die zo'n visa kan afleveren. Je zal o.a. moeten aantonen dat je internationale faam geniet aan de hand van enkele aanbevelingen. Het aanvragen van een endorsement neemt zo'n 8 weken in beslag. De kostprijs hiervan bedraagt 456 pond.

Als het endorsement goedgekeurd is kan je dit visum ook effectief aanvragen. Het visum is maximaal 5 jaar geldig en kost 97 pond voor Belgische onderdanen, aangevuld met een gezondheidstoeslag van maximaal 624 pond per jaar.

Het General Work visa is een algemeen werkvisum. Dit werkvisum laat je toe om te werken in het VK voor maximaal 5 jaar. De kostprijs varieert tussen de 610 en 1.408 pond, aangevuld met een gezondheidstoeslag van maximaal 624 pond per jaar. Net zoals bij de Temporary worker - creative and sporting visa (Tier 5) kunnen alleen erkende sponsors dit visum voor jou aanvragen. Je moet aantonen dat je voldoende middelen hebt om te kunnen leven in het VK, dat een bepaald minimumloon betaald wordt en dat je het Engels voldoende machtig bent.

Houd er rekening mee dat je ten vroegste 3 maanden voordat je begint te werken een General Work visa kan aanvragen. De procedure neemt zo'n 3 weken in beslag. 

Een overzicht van de kostprijzen van de verschillende werkvisa vind je hier. 

Sociale zekerheid

De WA voorziet in een regeling van sociale zekerheid voor burgers die reeds voor het einde van 2020 (dus voor 31 december 2020) in het VK actief waren. Voor hen blijft de EU-regeling van toepassing voor zover er sprake is van een ononderbroken tewerkstelling

Voor de periode na 31 december 2020 bepaalt de TCA gelijkaardige bepalingen als de Verordening 883/2004 in het Protocol betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid dat in de TCA werd opgenomen als bijlage.

Belgen die naar het buitenland gaan om te werken kunnen het A1-certificaat gebruiken. Het VK heeft aangegeven het A1-certificaat te blijven erkennen.

Nood aan een Healthcare Surcharge?

Als je in het VK gaat werken kan je gevraagd worden om een Healthcare Surcharge te betalen. Je bent in principe vrijgesteld tot het betalen van deze gezondheidstoeslag als je voor minder dan 6 maanden in het VK verblijft. Als je voor langer dan 6 maanden in het VK verblijft om te werken dan moet je in principe deze toeslag betalen, tenzij je kan aantonen dat je in België verzekerd blijft. Dit doe je met een S1-attest dat je aanvraagt bij jouw ziekenfonds.

Belastingen

Het dubbelbelastingverdrag tussen het VK en België blijft van toepassing. Een Belgische cultuurwerker die na de Brexit naar het VK gaat, blijft onderworpen aan dezelfde regels voor zijn/haar belastingen als voor de Brexit. Zit je met vragen over de belastingen in het kader van prestaties in het buitenland? Stel gerust je vraag via ons contactformulier en selecteer 'btw en belastingen' als onderwerp.

Extra info

De Britse overheid heeft info gedeeld - in het Nederlands - rond bezoeken aan het VK vanaf 1 januari 2021.

Arts Infopoint UK heeft een brochure gedeeld - in het Engels - met info rond de verschillende verblijfs- en werkvergunningen in het VK.

Andere EU-landen

Ook andere Europese landen voorzien info rond de Brexit.

Op de website van OTM vind je een overzicht van informatie rond de Brexit voor culturele actoren in verschillende EU-landen. Via de website van DutchCulture kan je terecht voor meer informatie rond de Brexit in Nederland. Touring Artists biedt informatie voor de culturele sector vanuit Duitsland. Op de website van France Culture meer info vanuit Frankrijk.