Op 6 oktober kondigde de federale regering een verstrenging van de maatregelen aan. Deze gaan in op 9 oktober en gelden voor één maand. We zetten de maatregelen voor jou op een rijtje.

Er zijn een aantal algemene regels

 • Nauwe contacten (gedurende meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand van 1,5 m en zonder masker) moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Het maximum is beperkt tot 1 persoon per huishouden.
 • Samenscholingen van meer dan vier personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) zijn niet toegelaten (uitzonderingen: zie verder). Privébijeenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken met respect voor de afstandsregels.
 • Activiteiten moeten indien mogelijk buiten plaatsvinden. 
 • Een veiligheidsafstand van 1,5 m moet gerespecteerd worden. 
 • Telewerk wordt opnieuw de regel in ondernemingen, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de activiteiten en dienstverlening. De regel van het telewerk zou voor de professionele kunsten betekenen dat het werk achter de schermen (repetities, creaties etc.) mag blijven doorgaan in de meest veilige omstandigheden (zie de sectorgids van de professionele kunsten).
 • Er geldt een verbod om zich in de openbare ruimte te begeven tussen 24u en 5u, behalve voor essentiële en niet-uitstelbare verplaatsingen zoals dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werkverkeer.

Mondmaskers

Mondmaskers zijn vanaf twaalf jaar verplicht in binnenruimtes zoals zalen, bioscopen, musea, bibliotheken, publieke gebouwen en winkels. Je mag het afdoen om iets te eten of drinken. Buiten zijn mondmaskers enkel verplicht op drukbezochte plaatsen (bepaald door de lokale overheden).

Evenementen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen professionele evenementen met publiek, professionele privé-evenementen en niet-professionele (zelf georganiseerde) evenementen.

Professionele evenementen met publiek

Voorstellingen kunnen georganiseerd worden volgens het geldende protocol. De sectorgidsen worden weldra aangepast aan de nieuwe epidemiologische situatie (verwachte aanpassing tegen 23 oktober). Tot dan kunnen publieke evenementen plaatsvinden onder de huidige voorwaarden in de gidsen.

Het maximum aantal bezoekers van voorstellingen en concerten is beperkt tot 200 binnen en 400 buiten. Uitbaters van permanente structuren kunnen bij de burgemeester een aanvraag indienen om een hoger aantal zittende bezoekers toe te laten. Er komt wel een verbod op de verkoop van drank en voeding.

Voor voorstellingen en andere evenementen op de openbare weg met meer dan 200 deelnemers, moet de organisator het Covid Event Risk Model (CERM) invullen en met het verkregen certificaat de toelating vragen aan de gemeente.

In de cultuursector wordt met kleurcodes gewerkt. Momenteel geldt code geel. Zolang dat het geval is, moeten toeschouwers en deelnemers enkel een mondmasker dragen wanneer de afstand van 1,5 m niet gerespecteerd kan worden. 

Voor een zittend publiek mag de afstand tussen personen of bubbels beperkt worden tot één meter of één stoel in zalen met vaste stoelen. In dat geval is een mondmasker verplicht. 

Informatie over schoolvoorstellingen vind je in de Sectorgids professionele kunsten

Zie het basisprotocol cultuur voor meer info. 

Omdat de maatregelen die genomen moeten worden verspreid zijn over verschillende documenten, heeft ikorganiseer.be ze verzameld in een draaiboek. 

Professionele privé-evenementen

Bij privé-evenementen die door professionelen worden georganiseerd, zoals feesten en recepties, is het aantal aanwezigen beperkt tot de capaciteit van de zaal. De horecaregels en de protocollen moeten nageleefd worden. Dansen is niet toegestaan. 

Niet professionele evenementen 

Bij evenementen die niet door professionelen georganiseerd worden, mogen niet meer dan vier personen tegelijkertijd op dezelfde plaats aanwezig zijn (kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen). 

Goederen of diensten aanbieden op evenementen

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (daarin begrepen organisatoren van evenementen), moeten de nodige preventiemaatregelen treffen, in overleg met de werknemers of hun vertegenwoordigers, en met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. 

Er zijn minimumregels (bovenop de algemene regels hierboven en de (eventueel) toepasselijke protocols): 

 • klanten en werknemers informeren over de preventiemaatregelen; 
 • werknemers een passende opleiding geven; 
 • maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht als de afstandsregel niet kan worden gerespecteerd; 
 • middelen voor handhygiëne zijn ter beschikking van het personeel en de klanten; 
 • regelmatige desinfectie van de werkplaats en het gebruikte materiaal; 
 • goede verluchting van de werkplaats; 
 • contactpersoon aan wie klanten en werknemers besmettingen kunnen melden (met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing). 

Indien bij een voorstelling of een evenement voeding of drank aangeboden wordt, moet zowel het betrokken protocol als dat van de horeca nageleefd worden. 

Cultuurhuizen in Brussel stad

Cultuurhuizen in Brussel stad (niet te verwarren met het gewest) mogen de bezetting van hun zalen verhogen naar 50 tot 70 procent van de normale capaciteit. Voor elke zaal is de maximumcapaciteit individueel bepaald.

Afstandsregels voor zang en koren

Voor zang en koren gelden volgende regels (aan beide kanten van de taalgrens en zowel voor amateurs als professionelen): 

 • zonder masker: 3 m rondom 
 • met masker: 1,5 m rondom 
 • met plexischermen: 1,5 m (en zonder masker) 
 • op 1 rij naast elkaar in dezelfde richting: 1,5m afstand (en zonder mondmasker)

Lessen en repetities

Maximaal 50 personen mogen deelnemen aan (door clubs of verenigingen) georganiseerde activiteiten, inclusief bv. lessen en repetities, in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider, en mits naleving van het toepasselijke protocol (zie verder). 

 

Opgelet!

Lokaal kunnen strengere regels gelden. Je vindt een overzicht van de impact van de lokale maatregelen op de cultuursector in de Sectorgids professionele kunsten.

Verschillen tussen de sectoren

Opgelet!

De sectorgids professionele kunsten is altijd de te volgen gids van zodra een activiteit op het podium plaatsvindt (zowel amateur, professioneel, openbaar als privé).

 

De protocollen van toepassing in de Franse Gemeenschap vind je op de site van de FWB. De protocollen van toepassing in de Duitse Gemeenschap staan op de site van Ostbelgien

 

Meer info vind je op de website van de FOD Volksgezondheid en van de FOD Economie

 

☎️ Coronalijn

Heb je korte, punctuele vragen over de corona (steun)maatregelen? Bel onze coronalijn: 02 534 18 24. Elke weekdag tussen 10u en 18u bereikbaar.

?Crisisbegeleiding

Hoe krijg je grip op deze nieuwe realiteit? Hoe herdenk en hervorm je je onderneming? Waar liggen de valkuilen en waar liggen de kansen?

Cultuurloket helpt jou hierbij. Met onze crisisbegeleiding zoeken we samen met jou een weg uit deze crisis en bouwen we aan een duurzaam model.