Hoe financieren we ons idee of project?

Hoe gaan we dit betalen? Een vraag die iedereen zich wel eens stelt.

Financieren is de wijze waarop je je eigen werking betaalt. Je financieringsmix bestaat uit wat je zelf inbrengt, inkomsten uit je werking en externe middelen. Wat je zelf inbrengt kan spaargelden, kennis, expertise, tijd, netwerk of materialen zijn. Bij externe middelen denken we aan kredieten, investeerders, giften, sponsoring, subsidie, ruildeals, partnerships. Inkomsten uit je werking zijn rechtstreeks gerelateerd aan activiteiten die inkomsten genereren, dan denken we aan een verdienmodel. Wanneer we door de aard van de eigen werking lang moeten wachten op inkomsten en de dageijkse werking niet kunnen betalen, ontstaat er een financieringsbehoefte.

Kunnen we bepaalde uitgaven niet doen of uitstellen? Misschien zijn er facturen die we later mogen betalen? Of kunnen we klanten sneller laten betalen? Of kunnen we de marge op verkoop verhogen? Daarvoor is het raadzaam een ondernemingsplan op te stellen en een financieel plan uit te werken.

Door hier even bij stil te staan kan je de de financieringsbehoefte meer omschrijven. Het kan gaan over een kastekort, je hebt te weinig liquiditeiten, het kan gaan over een begrotingstekort waarbij je over te weinig (investerings)-middelen beschikt, het kan gaan over uitzonderlijke kosten, of misschien zijn er te weinig inkomsten.

We overlopen de verschillende stappen bij de opmaak van het financieel plan. Het investeringsplan geeft aan welke materialen je moet aankopen en of er een deel werkingskapitaal nodig is. Bij de prognose berekenen we de uitgaven en inkomsten die we verwachten. Daar is het raadzaam om verschillende scenario’s te bekijken: een positief scenario zonder vertagingen en waarbij alles volgens plan verloopt. Een gemiddeld scenario dat realistischer is. En tensotte een negatief scenario waar de inkomsten tegenvallen en onverwachte uitgaven de begroting uit balans halen. In het kasplan zien we duidelijk wanneer we een tekort krijgen op de bankrekening en hoeveel dat gaat zijn. Deze drie stappen brengen ons tot het financieringsplan waar we aangeven hoe we wat gaan financieren.

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: