Bij een huurgarantie stelt de bank zich borg in de plaats van de huurder. 

Bij een bankgarantie stelt de bank zich borg in jouw plaats. De bank geeft hiermee aan dat ze vertrouwen heeft in jouw bedrijfsvoering. Een bankgarantie is voor sommige ondernemers verplicht, zoals bij transport, maar soms is het gewoon handig zoals bij een huurgarantie. De huurgarantie is enkel mogelijk bij handelshuur overeenkomsten.  

Wat houdt het in?

Wanneer je een pand huurt zal de verhuurder een waarborg vragen voor eventuele schade die je zou aanrichten aan het pand. Deze waarborg bedraagt bijvoorbeeld 2 maanden huur. De bedoeling is dat deze som op een aparte rekening wordt gestort en geblokkeerd tot het einde van de huurovereenkomst. Deze transactie is wettelijk geregeld. De bank zal hiervoor een aparte rekening openen op naam van de huurder, maar de verhuurder zal bij de opstart mee ondertekenen als betrokken partij maar ook op het einde voor het vrijgeven van de gelden. Als basis van de overeenkomst geldt het huurcontract, waarvan de bank ook een kopie zal opvragen.

Waarom een huurgarantie ?

Bij een huurgarantie stelt de bank zich borg in de plaats van de huurder. Als er schade is zal zij op verzoek van de verhuurder de gelden vrijmaken en deze terug verhalen op haar klant de huurder. Voordeel voor jou als huurder is dat je geen geld moet blokkeren op een rekening, en je dus het geld voor andere zaken kan gebruiken. In dat opzicht is dat een stuk financiering. Voordeel voor de verhuurder is dat de bank aangeeft dat zij de huurder voldoende vertrouwt, en daarnaast zal de bank op verzoek van de verhuurder het geld onmiddellijk vrijmaken.   

Zijn er voorwaarden aan verbonden? 

De voorwaarden hangen af van hoe sterk je staat met je onderneming. De bank zal zich niet zomaar garant stellen. Als je deze optie wil bekijken kan je best vooraf een gesprek inplannen met je bankier.  

Wat kost het? 

Bij de opstart van een huurgarantie komen wel enkele kosten kijken. Denk aan dossierkosten, een uitgiftekost maar ook tussentijdse reserveringskosten omdat de bank het geld van de garantie voor jou ter beschikking houdt.  

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: