Financieel plan

Het financieel plan is de financiële vertaling van je ideeën. 

Subsidies

In cultuur zijn subsidies een fundamenteel onderdeel van de financiering.

Europese subsidies

Europese financieringsinstrumenten voor culturele en creatieve projecten.

Steunmaatregelen

Eigen inkomsten

Inkomsten genereren op basis van je eigen werking. 

Aanvullende financiering

Financiële instrumenten

Terminologie

Een aantal financiële termen uitgelegd

Financiering en werkingsmiddelen

Hoe kom je aan voldoende middelen om je project te realiseren?