Fiscaal voordeel voor wie investeert in vennootschappen die verlies maken t.g.v. COVID-19.

Wat is het?

Door de coronacrisis ondervinden heel wat bedrijven een sterke daling in hun omzet. Om het spaargeld van particulieren te activeren heeft de overheid volgende maatregel getroffen: particulieren die investeren in een kleine vennootschap die in de periode 14 maart tot 30 april 2020 een omzetverlies van minstens 30% leed ten opzichte van dezelfde periode in 2019, kunnen van een belastingvermindering genieten van 20% tot maximaal 100 000 euro. Deze belastingvermindering kan gedurende 3 opeenvolgende jaren overgedragen worden.

Indien de aankoop van aandelen zou leiden tot een hogere participatie dan 30% in de vennootschap, dan komt het percentage boven de 30% niet in aanmerking voor de belastingvermindering. De onderneming mag tot 250 000 euro ontvangen via deze regeling.

De onderneming moet de particulier een attest 281.77 bezorgen.

Maatregel verlengd tot 31/08/2021

In een wet van 2 april 2021 houdende “tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie” werd beslist om deze maatregel te verlengen tot 31 augustus, voor ondernemingen die een omzetverlies van meer dan 30% lijden in de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020. 

Voor wie?

Deze regeling is bestemd voor kleine vennootschappen die een omzetdaling van minstens 30% hadden tussen 14 maart en 30 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Vzw’s komen niet in aanmerking.

De investeerder is een particulier waarbij geen uitsluitingen gelden voor bedrijfsleiders, familieleden of werknemers.

Hoe?

Een Koninklijk Besluit van 6 juni 2021 (dat in werking zal treden vanaf aanslagjaar 2022) zet uiteen welke bewijsdocumenten de vennootschap moet opstellen aan de investeerders en de fiscale administratie om deze belastingsvermindering te bekomen. 

De vennootschappen moeten 3 documenten opmaken. Die documenten moeten telkens aan de investeerders en de fiscale administratie bezorgd worden voor 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop ze betrekking hebben:
 

 1. In het jaar van de verwerving van de aandelen moet de vennootschap een bewijsdocument opstellen waarin volgende zaken zijn opgenomen:
  1. het bedrag dat recht geeft op de belastingvermindering;
  2. een bevestiging dat de vennootschap waarin geïnvesteerd werd voldoet aan de voorwaarden voor de belastingvermindering;
  3. de omzet van de vennootschap van 2 november tot 31 december 2020 en de omzet voor dezelfde periode het jaar voordien of zowel de gerealiseerde omzet als de in het financieel plan voorgestelde omzet van deze laatste periode indien de vennootschap werd opgericht na 2 november 2019;
  4. een bevestiging dat de aandelen nog steeds in het bezit zijn van de investeerder op 31 december van het jaar waarin het deze heeft verworven.
    
 2. Daarnaast moet de vennootschap gedurende 5 jaar volgend op het jaar waarvoor de belastingvermindering werd verleend een document opstellen waarin wordt bevestigd dat de investeerder de aandelen nog in zijn bezit heeft en dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarden voor de tax shelter. 
   
 3. Ten slotte moet de vennootschap een document opmaken indien de aandelen vervreemd worden of indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden voor de tax shelter met een vermelding van het aantal nog niet verlopen maanden dat in aanmerking komt voor de berekening van de terugname van de vermindering. 

Aanvragen?

Ga voor meer info over het aanvragen naar de website van Vlaio.