Fiscale regeling waarbij je bovenop de afschrijving een extra percentage mag aftrekken van de belastbare winst (federaal).

Wat is het?

Een onderneming die bij oprichting of uitbreiding investeert in vaste activa mag in bepaalde gevallen bovenop de gewone afschrijving een percentage van de investering aftrekken van de belastbare winst. Voor 2020 bedroeg de gewone investeringsaftrek 8%. Voor investeringen tussen 12 maart en 31 december 2022 wordt dit percentage opgetrokken naar 25%. De overdracht van ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen in 2019, 2020 en 2021 is verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken (in plaats van één belastbaar tijdperk). 

De investering moet minstens op drie jaar afgeschreven worden en mag uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsactiviteit. De aankoop van een personenwagen die zowel binnen het bedrijf als privé wordt gebruikt is dus uitgesloten. 

Er bestaat een gewone investeringsaftrek en een verhoogde investeringsaftrek. Deze regeling geldt voor de gewone investeringsaftrek.

Voor wie?

Zelfstandigen en kleine ondernemingen komen in aanmerking. Vzw’s zijn uitgesloten.

Interessant?

Bekijk samen met je accountant of deze regeling interessant is voor je zaak of organisatie. Mogelijk is de verhoogde investeringsaftrek ook interessant vanwege de onbeperkte overdraagbaarheid in tijd.

Aanvragen?

Meer informatie rond het type onderneming en type investering die in aanmerking komen vind je terug op de website van VLAIO. Ook de aanvraagprocedure wordt er duidelijk toegelicht.

Stel ons je vraag

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat. Ook over de coronamaatregelen.

Heb je een vraag? Je kan een afspraak inplannen met een van onze consulenten via www.cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema.