Verhoging bonificatiepercentages derde en vierde kwartaal.

Wat is het?

Zelfstandigen en vennootschappen die verwachten winst te maken en daardoor ook belastingen moeten betalen, kunnen ervoor kiezen om voorafbetalingen te doen tijdens het aanslagjaar. Zij worden hiervoor aangemoedigd door de overheid. Naarmate het kwartaal waarin de voorafbetaling gebeurt, krijgen zij een voordeel of een bonificatie. Indien er geen voorafbetaling wordt gedaan, volgt er een belastingverhoging. De bonificatie voor het derde en vierde kwartaal werden verhoogd voor ondernemingen of organisaties die liquiditeitsmoeilijkheden ondervonden in het eerste en tweede kwartaal.

Verhoging voordeel voorafbetaling

Voor wie?

De maatregel geldt voor bedrijven met liquiditeitsproblemen en niet voor vennootschappen die een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalsvermindering doen, of die dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart en 31 december 2020. 

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .