Een lening om 2 maanden huur voor te schieten.

Wat is het?

Bij PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) kunnen bepaalde ondernemingen een lening aangaan die twee maanden handelshuur voorschiet. Een belangrijke voorwaarde is dat de verhuurder van het pand één tot twee maanden huur kwijtscheldt. De aanvrager kan via PMV bemiddeling krijgen bij de onderhandeling met de verhuurder. 

De lening loopt op 2 jaar aan een rentevoet van 2% met een maximum van 2 maanden huur per pand begrenst tot 35 000 euro per aanvrager.

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, vzw’s en ondernemingen met minstens 1 VTE in dienst die ofwel recht hadden op een corona hinderpremie of die met de hoofdactiviteit tot de eventsector behoort (de sectoren opgenomen op deze lijst (bijlage ingevoegd bij besluit van 17 augustus 2020) kunnen een lening aanvragen.
Het handelhuurcontract (of andere geldige juridische contructie) werd geregistreerd. 

Interessant?

Uitstel van betaling kan extra zuurstof geven op de rekening wanneer facturen accuut niet kunnen betaald worden. Het is echter belangrijk om in te schatten of er na het uitstel voldoende ruimte zal zijn om de huur te hernemen én de lening terug te betalen. 
 

Aanvragen?

Tot 1 maart 2021 kan je nog een aanvraag indienen. 

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .