Een lening voor de financiering van de heropstart van je activiteiten.

Wat is het?

Via Vlaio konden ondernemingen een heropstartlening van 10.000 tot 750.000 euro aanvragen voor de financiering van de heropstart van hun activiteiten.

Voor wie? 

 • Ondernemingen met te weinig liquide middelen kunnen lenen voor de aankoop van handelsgoederen, diensten en investeringen.  
  • Bv. in de modesector voor de aankoop van nieuwe stocks na slechte solden. 
 • De lening kan zowel aangevraagd worden door zelfstandigen, vennootschappen als verenigingen. 

Welk soort lening? 

 • Lening met 1% rente. 
 • Loopt afhankelijk van hoogte geleende bedrag op 2 of 3 jaar. 
 • Terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12de maand. 

Welke voorwaarden? 

 • Elke onderneming kan maximaal twee leningen krijgen. 
 • De minimumlening bedraagt 10.000 euro, het maximum is 750.000 voor de twee leningen samen. 
 • Het maximum dat je kan lenen is begrensd tot 25% van de aankopen van handelsgoederen in 2019. 
 • Enkel voor ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis! 

Bedrag? 

De lening die je aangaat is bedoeld om de heropstart te financieren. Het bedrag dat je kan lenen wordt bepaald door jouw aankoopfacturen.  

Hoeveel kan ik precies lenen? 

 • Voor leningen tot 50.000 euro wordt 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen* als lening aanvaard.  
 • Voor leningen boven de 50.000 euro wordt voor het gedeelte van de lening dat die 50.000 euro overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen* als lening aanvaard. 

*De voorgelegde facturen zijn jouw facturen van de periode van 1 januari 2021 tot en met 1 augustus 2021, 12.00 uur. 

Hoe aanvragen? 

De lening kon aangevraagd worden tot en met 30 september, via de website van VLAIO.  

Stel ons je vraag

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat. Ook over de coronamaatregelen.

Heb je een vraag? Je kan een afspraak inplannen met een van onze consulenten via www.cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema.

Over welke facturen gaat het?  

1. Facturen voor aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen 

Dit zijn producten of diensten die je koopt om later te verkopen. Voorbeelden zijn:  

 • Kledij (die je zelf verkoopt vb merchandise) 
 • Boeken en tijdschriften (vb als anvulling giftshop, of indien je een boekenwinkel hebt) 
 • Drank en eten 
 • Facturen van freelancers en sbk’s direct verbonden aan een project (vb factuur sbk acteur van een toneelstuk) 
 • Huur van klank en licht 
 • Textiel (vb. voor het vervaardigen van kostuums van een dansvoorstelling) 
 • Verf en doeken 
 • Huur opnamestudio 
 • Inkt (vb voor een risoprinter om grafische ontwerpen te printen)  

2. Facturen voor aankoop van diensten en diverse goederen 

Dit zijn producten of diensten die je koopt voor de werking van jouw organisatie.  

Deze kosten zijn niet direct verbonden aan jouw verkopen. Voorbeelden zijn: 

 • Huur van kantoor of vergaderruimte 
 • Elektriciteit gas en water 
 • Telefoon en internet 
 • Computer en printer 
 • Verzekeringen  
 • Transport 
 • Eten en drinken voor op kantoor  

3. Facturen voor aankoop van bedrijfsmiddelen/investeringen 

Investeringen zijn materialen waarmee je langer dan één jaar kan werken. Je mag dit niet verwarren met kosten. Voorbeelden: 

 • Decorelementen die je meerdere keren gaat gebruiken,  
 • Risoprinter 
 • Aankoop van klank en lichtinstallatie 
 • Verbouwingen aan de tribune 
 • Frigo's  

 

Stappenplan voor de aanvraag

Stap 1: Voldoe ik aan de voorwaarden?

Check de voorwaarden hierboven en de website van Vlaio.

Stap 2: Hoeveel kan ik maximum lenen?

Bekijk jaarrekening 2019: hoeveel aankopen handelsgoederen? 

 • bijvoorbeeld: 100.000 € 

Hiervan kan je maximum 25% lenen. Dit wil zeggen dat het maximum te lenen bedrag 25.000 € bedraagt. 

Stap 3: Welk bedrag kan ik lenen? 

1. In kaart brengen van facturen voor heropstart 

Bekijk facturen van 1 januari 2021 tot en met 1 augustus 2021. 

Bijvoorbeeld: 

Aankopen 

Tussen 1/01 en 1/08 

Handelsgoederen 

20.000 

Diensten en diverse 

10.000 

Investeringen  

5.000 

TOTAAL 

35.000 

 

2. Voorwaarden in kaart brengen  

We weten dat we maximum 25.000 euro kunnen lenen (zie stap 1). 

We weten dat we in totaal 35.000 euro voorgelegde facturen hebben (zie stap 2.1). 

Er zijn 2 voorwaarden waar we rekening mee moeten houden: 

 1. Voor leningen tot 50.000 komt 80% van de voorgelegde facturen in aanmerking voor de lening. 
 2. Maximaal 25% van het te ontlenen bedrag mag betrekking hebben op de aankoop van diensten en diverse goederen of aankoop van bedrijfsmiddelen/investeringen.  

De lening in dit voorbeeld bedraagt maximum 25.000 euro. Het aandeel diensten en diverse goederen en investeringen kan dus maximum 6.250 (25% van 25.000) bedragen van de lening.  

Aankopen 

Soort factuur 

Tussen 1/01 en 1/08 

80% van voorgelegde facturen 

Aanvaardbaar bedrag 

Handelsgoederen 

81 

20.000 

16.000 

16.000 

Diensten en diverse 

82 

10.000 

8.000 

6.250 

Investeringen  

83 

5.000 

4.000 

TOTAAL 

 

35.000 

28.000 

22.250 

Het maximum te lenen bedrag bedraagt 22.250 €. 

TIPS:

 • Bij de aanvraag begin je best met het invullen van de 81-facturen (de facturen van de handelsgoederen) en pas daarna de 82 en 83-facturen. 
 • Je moet ook een factuurnummer ingeven. Gebruik hierbij het nummer van de factuur van jouw leverancier. 

Stap 4: Kan ik de lening terugbetalen?  

Hiervoor moet je in kaart brengen hoeveel en wanneer je de lening zal terugbetalen. De lening geeft je op dit moment extra zuurstof, maar je moet wel in staat zijn om de lening terug te betalen.  

Bedrag lening: 22.250 € 

Modaliteiten lening: 

 • 1% rente 
 • Terugbetaling vanaf 12de maand 
 • Volledig terugbetaald na 24 maand (De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000) 
 • terugbetaling per trimester in gelijke schijven  

Start lening 

 Kapitaal  

 Te betalen Interest  

 Uitgestelde interest  

 Totaal te betalen   

 Resterend kapitaal  

31/10/2021 

  

  

                                      56,24  

  

                           22.500,00  

31/01/2022 

  

  

                                      56,24  

  

                           22.500,00  

30/04/2022 

  

  

                                      54,39  

  

                           22.500,00  

31/07/2022 

  

  

                                      56,24  

  

                           22.500,00  

31/10/2022 

     5.625,00  

                                             -    

                                      56,24  

                           5.625,00  

                           16.875,00  

31/01/2023 

     5.625,00  

                                             -    

                                      42,66  

                           5.625,00  

                           11.250,00  

30/04/2023 

     5.625,00  

                                             -    

                                      27,50  

                           5.625,00  

                              5.625,00  

31/07/2023 

     5.625,00  

                                363,73  

                                      14,22  

                           5.988,73  

                                               -    

Het eerste jaar hoef je dus niets terug te betalen, maar worden de interesten wel berekend op het uitstaand bedrag. Vanaf 31/10/2022 begin je de lening en de interesten terug te betalen. Op dat moment moet je middelen beschikbaar hebben om de lening terug te betalen. 

Om te weten of je op termijn voldoende middelen hebt om de lening terug te betalen maak je een kasplan. Hiervoor heb je een duidelijk beeld nodig van jouw toekomstige inkomsten en uitgaven. Waar haal je jouw inkomsten vandaan? Hoe ziet jouw verdienmodel eruit? 

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een kasplan?  

Bekijk ons webinar of stel je vraag via het contactformulier.