Een lening op maat van de cultuursector om de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen.

Met een Herstel Cultuurkrediet kan je de coronacrisis overbruggen. Zowel de heropstart van bestaande activiteiten als nieuwe initiatieven in de cultuursector komen in aanmerking.

Je kan tot 100.000 euro renteloos lenen. Wie aan de extra voorwaarden voldoet kan een Herstel Cultuurkrediet aanvragen tot maximaal 250.000 euro. De maximale looptijd is zes jaar. Tijdens het eerste jaar moet je geen aflossing betalen. Je moet geen waarborg geven en de lening is achtergesteld, dat wil zeggen dat Hefboom in geval van financiële problemen als laatste in de rij van de schuldeisers gaat staan. 

Je kan bij Hefboom een Herstel Cultuurkrediet aanvragen als je niet in aanmerking komt voor bankfinanciering, een PMV Coronalening noch een VLAIO Heropstartlening. Of je beschikt al over dergelijke financiering en je hebt aanvullende financiering nodig. Combineren is mogelijk, maar een Herstel Cultuurkrediet kan nooit de plaats innemen van de hiervoor vermelde financieringen. 

Daarnaast mag je geen (vervallen) achterstallen bij de belastingen, BTW of sociale zekerheidsbijdragen hebben. Hefboom kan schuldenattesten opvragen om dit aan te tonen.

Je kan het krediet combineren met een reeds lopend Cultuurkrediet of Herstel Cultuurkrediet (aangegaan in 2020) of elke andere vorm van financiering.

De aanvraag voor deze lening kon tot 15 november 2021.

 

Herbekijk ons webinar hier:

Stel ons je vraag

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat. Ook over de coronamaatregelen.

Heb je een vraag? Je kan een afspraak inplannen met een van onze consulenten via www.cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema.