Wat?

Wanneer een gemeente bepaalde taken, opdrachten en initiatieven rond cultuur niet van gemeentelijk belang beschouwt, maar wel actief wil meewerken met andere organisaties, dan kan de gemeente deelnemen in die andere organisatie of rechtspersoon.

Opgepast: niet elke vorm van participatie in een rechtspersoon is toegelaten.

Voorbeeld

In een gemeente wordt een eenmalig kunstenfestival georganiseerd. Hiervoor wordt door verschillende organisaties een vzw opgericht. De gemeente is, via de schepen van cultuur, vertegenwoordigd in de vzw.

Wanneer?

Een gemeente kan niet zomaar in elke rechtspersoon deelnemen. Het Decreet Lokaal Bestuur beperkt de mogelijkheden als volgt:

  • Deelname in een vereniging, stichting of een vennootschap met sociaal oogmerk is steeds toegelaten;
  • Deelname in andere (commerciële) vennootschappen is enkel toegelaten als die vennootschap uitsluitend de realisatie van lokale publiek-private samenwerkingsprojecten tot doelstelling heeft;
  • Als de gemeente deelneemt in een rechtspersoon waarvoor een andere decretale of wettelijke rechtsgrond bestaat.

Hoe?

De deelname in andere rechtspersonen kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Kapitaalparticipatie en dus uitoefening van alle rechten verbonden aan het aandeelhouderschap van de rechtspersoon;
  • Afvaardiging van een lid van het College van Burgemeester en Schepenen in de algemene vergadering of in het bestuursorgaan van een vzw of andere rechtspersoon;
  • Afvaardiging van een waarnemer in één van de organen van een vzw (of andere rechtspersoon).