Op deze website vind je de (meeste) steunmaatregelen die van toepassing zijn in Brussel. Daar kun je ook inschrijven op de nieuwsbrief van 1819.brussels, om op de hoogte te blijven van de Brusselse steunmaatregelen.  

Een overzicht van de Brusselse steunmaatregelen:

Aanwervingspremie

Werkgevers die een Brusselse werkzoekende minstens halftijds en gedurende minstens zes maanden aanwerven, kunnen een premie krijgen. Het contract moet ten laatste ondertekend worden vóór 31/03/22 en de effectieve aanwerving moet ten laatste op 01/04/2022 plaatsvinden. Het kan onder meer gaan om kunstenaars. In dat geval bedraagt de premie 500 euro per maand. 

Je moet de premie binnen de twee maanden nadat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst begonnen is aanvragen. 

Hier vind je meer informatie.

Handelshuurlening

Ondernemingen die financiële moeilijkheden hebben, kunnen een handelshuurlening krijgen van maximum vier maanden. De intrest bedraagt 2% per jaar. Voorwaarde is dat de verhuurder  minstens een maand huur kwijtscheldt. Je kon de lening tot 16 november 2021 aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Verhuurders van panden voor professioneel gebruik, die de huur voor de maand maart, april en/of mei 2021 kwijtschelden, krijgen een belastingvermindering van 30% op de kwijtgescholden huur.

Deze regeling werd nu ook verlengd voor de maanden juni, juli, augustus en september op voorwaarde dat de onderneming minstens één dag verplicht heeft moeten sluiten in de maand waarvoor de huur kwijtgescholden wordt. Meer informatie vind je terug op de website van de FOD Financiën. Verhuurders dienden de schriftelijke overeenkomst waarin de kwijtschelding wordt toegekend, ten laatste op 15 november 2021 aan de FOD Financiën te bezorgen. 

Kaskrediet

Recover is een kaskrediet aan zelfstandigen en handelsvennootschappen, van maximum 15.000 euro, tegen een intrest van 1,75% en terug te betalen binnen de drie jaar. 

Proxi-lening

Brussel heeft bij Besluit van 1 oktober 2020 de Proxi-lening ingevoerd, waarmee Brusselse zelfstandigen en kmo’s geld kunnen lenen bij particulieren, die genieten van een belastingkrediet. 

Via de proxi-lening kan je geld lenen bij familie en vrienden. De kredietnemer en de kredietgever moeten hiervoor een overeenkomst afsluiten. Meer info over de voorwaarden en een model van de overeenkomst kan je raadplegen via de website van het Brussels Gewest.

Subsidies van de VGC

De VGC houdt geen rekening met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis en betaalt de toegekende subsidies in 2020 volledig uit. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie, worden uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden.  

Premie om te exposeren op een virtuele beurs

Zelfstandigen en kmo’s die aan de voorwaarden voldoen en hun vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, kunnen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid een premie van maximaal 10.000 euro aanvragen indien zij exposeren op een virtuele beurs en hun goederen daar aanbieden. De beurs kan gebruikt worden om kosten te vergoeden. 

Via deze website kan je de exacte voorwaarden terugvinden en kan je nagaan of jouw onderneming of kmo in aanmerking komt voor deze steunmaatregel.

Advies en ondersteuning

Hub.brussels, het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning, geeft advies aan bedrijven om hen doorheen de crisis te loodsen. 

 

De Wet van 29/05/20 “houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie” stelt vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten toegekend zijn in de periode van 15 maart tot 31 december 2020, om de economische gevolgen van het coronavirus te compenseren, vrij van belastingen. De FOD Financiën heeft daarvoor een nieuwe fiche opgesteld: ‘Fiche 281.99. Inlichtingen openbare diensten – Gewesten, Gemeenschappen, Provincies, Gemeenten – COVID-steunmaatregelen W 29.05.2020, art. 6’. De openbare besturen moeten die fiche ten laatste op 29 juni 2021 ingevuld terugbezorgen via Belcotax-on-web.

Stel ons je vraag

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat. Ook over de coronamaatregelen.

Heb je een vraag? Je kan een afspraak inplannen met een van onze consulenten via www.cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema.