Wat is het?

Het verbod op voorstellingen en concerten en de sluiting van de horeca hebben een forse daling van de auteurs- en naburige rechten van componisten, muzikanten, toneelschrijvers, choreografen enz. meegebracht.

De wet van 4 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie voorziet in een compensatieregeling voor het inkomstenverlies van auteurs en uitvoerende kunstenaars. De collectieve beheersvennootschappen staan in voor de verdeling van een bedrag van 19.107.088 euro

Auteurs en uitvoerende kunstenaars kunnen zich voor deze compensatieregeling rechtstreeks wenden tot hun beheersvennootschap.

Via deze link kunnen auteurs die aangesloten zijn bij deAuteurs meer informatie vinden over de compensatieregeling:

 • Je kan een compensatie vagen voor geannuleerde/uitgestelde theater-, dans- en circusvoorstellingen, een boekvoorstelling die niet kon plaatsvinden of een audiovisuele productie die niet kon doorgaan;
 • De compensatie wordt automatisch berekend, tenzij je pas in 2020 of 2021 lid bent geworden van deAuteurs of indien je activiteiten in ’17-’18-’19 niet representatief zijn voor je inkomsten in 2020/2021;
 • De aanvraag moest ingediend worden ten laatste op 15 november 2021.

Via deze link vind je de verschillende toepassingsvoorwaarden die SABAM vooropstelt bij de toekenning van de compensatievergoeding: 

 • De vergoeding dient als compensatie voor verloren auteursrechten in referentiejaren 2020 en 2021. 
 • Het referentiebedrag zijn de auteursrechten ontvangen in de periode 2017-2019. 
 • De compensatie wordt berekend aan de hand van 4 mechanismen:
  • De compensatie wordt automatisch berekend: 
   • Geannuleerde/uitgestelde concerten & theatervoorstellingen
   • Gebruik van werken in horeca- en handelszaken
  • De compensatie wordt op basis van bewijsstukken berekend:
   • Indien je geen lid was van SABAM in 2017-2019 of indien je werken in die periode niet of nauwelijks werden gespeeld
   • Voor de overige projecten wordt een forfaitaire compensatie voorzien
 • De compensatie staat open voor personen: 
  • Die als natuurlijk persoon of éénpersoonsvennootschap geregistreerd staan bij SABAM én die fiscale woonplaats hebt op 1 juli 2021 in België;
  • Inden je ingeschreven staat als vennootschap bij SABAM en fiscale woonplaats hebt in België, kan je enkel een compensatie krijgen voor gebruik van je werken in horeca- en handelszaken.

De vergoeding zal 70% van de verloren auteursrechten compenseren. De compensatie zal minstens €150 en maximum €10.000 bedragen. Indien de optelsom van de compensaties per referentiejaar minder dan €150 bedraagt, zal SABAM niet uitbetalen. 

De aanvraag zal binnenkort kunnen gebeuren via MySabam. SABAM is momenteel nog bezig met het opstellen van de online-tool. 

SABAM communiceert dat het de compensatie tegen uiterlijk 31 december 2021 zal uitbetalen. 

Muzikanten en acteurs die aangesloten zijn bij Playright kunnen eveneens beroep doen op de compensatieregeling. Playright kondigt aan dat zij weldra de voorwaarden van de regeling bekend zal maken.

Stel ons je vraag

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat. Ook over de coronamaatregelen.

Heb je een vraag? Je kan een afspraak inplannen met een van onze consulenten via www.cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema.