Werkgevers die ‘goede resultaten’ hebben neergezet (ondanks de coronacrisis) kunnen hun werknemers vanaf 1 augustus tot 31 december 2021 een coronapremie toekennen in de vorm van papieren of elektronische consumptiecheques. De coronapremie kan maximaal 500 euro per werknemer bedragen en komt bovenop de maximale loonkostenontwikkelingsmarge van 0,4% (wel moet de werkgever een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% betalen). De premie wordt niet belast voor de werknemer en zal volledig aftrekbaar zijn voor de werkgever. De premie is vrij van sociale bijdragen voor de werkgever en de werknemer.

Het begrip ‘goede resultaten’ zal nu verder worden ingevuld door het sociaal overleg. 

Elke werkgever die onder het toepassingsgebied valt, kan zelf beslissen om de coronapremie toe te kennen, via cao op sectoreel vlak of op ondernemingsniveau. De toekenning van de coronapremie kan ook gebeuren op basis van een individuele overeenkomst in sectoren waar geen cao’s worden afgesloten bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging of in sectoren waar het afsluiten van cao’s geen gewoonte is.

De consumptiecheques die onder deze coronapremie zullen worden uitgereikt, hebben een beperkte geldigheidsduur. Werknemers zullen de cheques voor 31 december 2022 moeten gebruiken. Om zwaar getroffen sectoren te ondersteunen, heeft de regering beslist de gebruikelijke bestedingsmogelijkheden voor consumptiecheques uit te breiden naar o.a. kappers, bioscopen en welnesscentra.