Eénmalige financiële steun aan jonge kunstenaars uit West-Vlaanderen.

Wat is het?

Jonge kunstenaars die door COVID19 bepaalde projecten, voorstellingen of producties niet hebben kunnen uitvoeren dragen daar soms zware financiële gevolgen van. Het Fonds Strandschelp biedt hen de mogelijkheid van een éénmalige financiële ondersteuning ter compensatie van deze verloren inkomsten.

Deze éénmalige en uitzonderlijke financiële ondersteuning bedraagt minimaal 2.000 tot maximaal 4.000 euro. Het bedrag is afhankelijk van de toegang die aanvrager heeft tot andere fondsen of steunmaatregelen.
 

Voor wie?

De oproep richt zich op jonge kunstenaars tot 30 jaar die wonen en/of werken in West-Vlaanderen met specifieke aandacht voor jongeren die actief zijn binnen de Podiumkunsten (Dans, Muziek, Theater, …). 

Hoe aanvragen?

Het fonds wordt geherbergd door de Koning Boudewijnstichting via dewelke de steun kan aangevraagd worden tot 18 november.
 

Stel ons je vraag

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat. Ook over de coronamaatregelen.

Heb je een vraag? Je kan een afspraak inplannen met een van onze consulenten via www.cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema.