Een noodfonds opgericht voor uitvoerende kunstenaars.

Wat is het?

Via deze link kunnen muzikanten en acteurs die aangesloten zijn bij Playright  beroep doen op de compensatieregeling: 

  • Zowel aangesloten als niet-aangesloten artiesten komen in aanmerking;
  • De compensatie staat open voor personen die hun fiscale woonplaats in België hebben; 

De compensatie wordt berekend aan de hand van 2 mechanismen:

1. 70% van de minderinkomsten berekend over het gemiddelde bedrag dat je kreeg toegewezen voor de jaren 2017, 2018 en 2019 met een drempel van 150 euro en een plafond van 10.000 euro. Deze compensatie wordt verdeeld voor 31 december 2021. Als je aangesloten bent bij Playright ontvang je deze compensatie automatisch. Niet-aangeslotenen nemen best contact op met Playright via members@playright.be

2. Een forfaitaire vergoeding van 150 euro per artiest en per referentiejaar (2020 en 2021) indien

  • Een audiovisueel werk niet is kunnen doorgaan in 2020 en/of 2021;
  • Een albumrelease uitgesteld of geannuleerd werd in 2020 en/of 2021.

De aanvraag voor deze forfaitaire vergoeding dien je aan te vragen tegen uiterlijk 31 januari 2022 via rp@playright.be onder de hoofding ‘federale compensatie – artikel 8’.
 

Stel ons je vraag

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat. Ook over de coronamaatregelen.

Heb je een vraag? Je kan een afspraak inplannen met een van onze consulenten via www.cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema.