Op 18 juni 2021 heeft de Taskforce Cultuur een nota voorgelegd aan de Vlaamse regering waarin bijna 10 miljoen extra vrijgemaakt wordt voor de brede cultuursector. Via deze middelen zal de Vlaamse regering in 2021 oa. hedendaagse kunstaankopen verrichten ten belope van 3,75 miljoen euro en een investering doen van 5 miljoen euro in het Innovatiemechanisme om innovatie in de cultuursector te stimuleren en het culturele businessmodel te transformeren. Organisaties en individuen zullen vanaf 15 september 2021 een subsidie in dit kader kunnen ontvangen. 

Daarnaast wordt een brede toegang verzekerd voor culturele actoren (Nace-codes: 90011, 90012, 90021, 90029, 90031, 90032, 91011, 91012, 91020, 91030) binnen de subsidies van Vlaio (kmo-portefeuille, kmo-groeisubsidie, Strategische Transformatiesteun en Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten) en worden bijkomende maatregelen ingevoerd (derde Voorschot- en Waarborgregeling evenementen, werkbaarheidscheques PC 304, coronalening PMV, herstel cultuurkredieten…).

Stel ons je vraag

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat. Ook over de coronamaatregelen.

Heb je een vraag? Je kan een afspraak inplannen met een van onze consulenten via www.cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema.