Inspiratieweek: prijszetting

Cultuurloket wil duurzaam ondernemerschap in de cultuursector stimuleren. Een duurzaam inkomen vertrekt vanuit een eerlijke verloning. Daarom willen we je tijdens onze inspiratieweek rond prijszetting de handvaten en het vertrouwen geven in het bepalen van je prijs. Zo bouw je aan een duurzaam inkomen uit je werk.

De meest courante methodes om de verkooprijs te berekenen zijn:

  • de kostengebaseerde methode
  • de marktgebaseerde methode
  • de waardegebaseerde methode

We schetsen hier kort wat deze methodes inhouden.

Kostengebaseerde methode

Bij de kostengebaseerde methode bestaat jouw prijs uit alle kosten die je hebt moeten maken om jouw werk te kunnen realiseren. 

  1. Je telt al jouw kosten op (bv. materialen, huur, licenties voor programma’s, verplaatsingen,..).
  2. Je voegt hier de werktijd die je investeert aan toe.
  3. Je rekent hierbij een winstmarge

Let op: vergeet jezelf niet bij het berekenen van de prijs op basis van kosten. Jouw geïnvesteerde werktijd kan je berekenen via jouw uurloon. Maar hoe weet je wat een passend uurloon is? Hoeveel wil je per uur netto overhouden? We werkten samen met andere partners zoals oKo aan de handige tool Juist is Juist. Juist is juist definieert eerlijke principes voor samenwerkingen en correcte betaling in de kunstensector.

Marktgebaseerde methode

Bij deze methode kijk je naar de markt: wat vragen andere creatieveling, collega’s en concurrenten voor een gelijkaardig product? Op basis van de marktprijzen, bepaal jij jouw eigen prijs.

Enkel naar de gebruikelijke marktprijs kijken houdt een risico in. Indien jouw kostprijs hoger ligt dan de gebruikelijke marktprijs, kan het zijn dat jouw concurrenten efficiënter werken. Misschien hebben jouw concurrenten een lagere prijs omdat ze goede prijsafspraken maken met leveranciers? Denk in dit geval na over hoe je efficiënter kan werken zodat jouw kostprijs lager ligt, of hoe je meer waarde kan creëren om jouw hogere prijs te compenseren.  

Waardegebaseerde methode

Het uitgangspunt van deze methode is de marktvraag. Wat willen jouw klanten betalen voor jouw cultureel product? De waarde die je biedt aan jouw klanten moet je vertalen in een bepaalde prijs. Hierbij kan je inspelen op de waardering van de klant.  

Voorbeeld

Uit het participatieonderzoek van Colpaert, Praet en Vekeman (2009) bleek dat de bereidheid tot betalen van bezoekers van een podiumvoorstelling gemiddeld bijna dubbel zo hoog lag als de toenmalige ticketprijzen. In de economische wetenschap is de bereidheid tot betalen (BTB) van een individu voor een goed de monetaire uitdrukking van de waarde van dat goed voor dat individu. Het idee achter deze definitie is intuïtief goed te begrijpen: niemand wil meer betalen dan het hem of haar waard is.

Als organisaties in staat zouden zijn om de ticketprijzen zo te zetten dat elke bezoeker zoveel betaalt als hij/zij/x de voorstelling waardeert, zouden de ticketinkomsten dus kunnen verdubbelen. Dit is natuurlijk een utopie. Er bestaan wel prijsstrategieën die jouw organisatie kunnen helpen om meer inkomsten te generen zonder dat de prijs voor iedereen naar omhoog gaat. 

Welke methode pas je toe?

De prijs bepalen van een creatief product is idealiter drieledig:

  1. De bepaling van een minimale prijs op basis van de kosten.
  2. Deze minimale prijs vergelijken met de mogelijke verkoopprijs op basis van marktgegevens.
  3. Vervolgens kijk je naar de rentabiliteit: je vergelijkt wat je overhoudt ten opzichte van de tijd, energie en centen die je erin hebt gestoken.

Bekijk ons uitgebreider stappenplan om je prijs te bepalen.

 

Bekijk ook zeker deze video van Het Entrepot, waarin onze consulent Justien uitlegt hoe je bepaalt hoeveel je kunstwerk waard is:

 

Herbekijk ook zeker ons webinar over prijszetting: