De ministerraad heeft op 5 maart beslist om een doelgroepvermindering toe te kennen aan werkgevers in de evenementensector, die erin bestaat dat geen werkgeversbijdragen betaald moeten worden voor vijf werknemers, voor het tweede en derde kwartaal van 2021. De werkgevers zullen moeten voldoen aan enkele voorwaarden qua behoud van tewerkstelling en opleiding van de werknemers. 

De tijdelijke doelgroepvermindering is van toepassing op werkgevers van de privé-sector wiens hoofdactiviteit zich situeert in de evenementensector. Je kan ook in aanmerking komen als je als werkgever niet onder een toepasselijk paritair comité valt, maar kan aantonen dat jouw hoofdactiviteit zich in de evenementensector situeert.

Meer info over de doelgroepvermindering voor de evenementensector kan je vinden op de website van Vlaio of de RSZ.

Werkgevers die moeilijkheden hebben om hun sociale bijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ een afbetalingsplan vragen. Voor alle kwartalen van 2020, voor de eerste twee kwartalen van 2021, voor de bijdragen voor het vakantiegeld van 2019 en 2020, en voor bepaalde wijzigingen van bijdragen kun je een uitzonderlijk minnelijk afbetalingsplan krijgen, tot 24 maanden en zonder intrest.

De ministerraad heeft op 19 maart beslist dat werkgevers in sectoren die verplicht gesloten zijn, bij de RSZ een uitstel van zes maanden kunnen vragen van de bijdragen voor de jaarlijkse vakantie van hun arbeiders, die normaal gezien ten laatste op 30 april betaald moeten zijn. De horecasector krijgt automatisch uitstel.

Stel ons je vraag

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat. Ook over de coronamaatregelen.

Heb je een vraag? Je kan een afspraak inplannen met een van onze consulenten via www.cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema.