Doelgroepvermindering eventsector

De ministerraad heeft op 5 maart beslist om een doelgroepvermindering toe te kennen aan werkgevers in de evenementensector, die erin bestaat dat geen werkgeversbijdragen betaald moeten worden voor vijf werknemers, voor het tweede en derde kwartaal van 2021. De werkgevers zullen moeten voldoen aan enkele voorwaarden qua behoud van tewerkstelling en opleiding van de werknemers.

De tijdelijke doelgroepvermindering is van toepassing op werkgevers van de privé-sector wiens hoofdactiviteit zich situeert in de evenementensector. Zie de website van Vlaio om het toepasselijke paritair comité na te gaan. Je kan ook in aanmerking komen als je als werkgever niet onder een toepasselijk paritair comité valt, maar kan aantonen dat jouw hoofdactiviteit zich in de evenementensector situeert.

De omvang van de doelgroepvermindering stemt overeen met het saldo van de patronale basisbijdragen in de DmfA van de betreffende kwartalen 2021 en dit voor maximum 5 werknemers.

Meer info over de doelgroepvermindering voor de evenementensector kan je vinden op de website van Vlaio of de RSZ.

Doelgroepvermindering herstel van de werkgelegenheid

De wet van 4 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie voert een doelgroepvermindering in voor het derde kwartaal van 2021 aan werkgevers die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis en ook aan andere werkgevers. Werkgevers die een toename van het arbeidsvolume kennen voor het derde kwartaal van 2021 (in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021) kunnen beroep doen op deze doelgroepvermindering. De doelgroepvermindering kan gebruikt worden voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid en bedraagt maximaal 2.400 euro voor zwaar getroffen werkgevers en maximaal 1.000 euro voor andere werkgevers.

Meer info over de doelgroepvermindering kan je vinden op de website van Vlaio of de RSZ.

Afbetalingsplan

Werkgevers die moeilijkheden hebben om de sociale bijdragen te betalen van hun werknemers, kunnen bij de RSZ een afbetalingsplan vragen. Voor alle kwartalen van 2020, voor de eerste drie kwartalen van 2021, voor de bijdragen voor het vakantiegeld van 2019 en 2020, en voor bepaalde wijzigingen van bijdragen kun je een uitzonderlijk minnelijk afbetalingsplan krijgen, tot 24 maanden en zonder intrest.

Uitstel bijdragen jaarlijkse vakantie

De ministerraad heeft op 19 maart beslist dat werkgevers in sectoren die verplicht gesloten zijn, bij de RSZ een uitstel van zes maanden kunnen vragen van de bijdragen voor de jaarlijkse vakantie van hun arbeiders, die normaal gezien ten laatste op 30 april betaald moeten zijn. De horecasector krijgt automatisch uitstel.