Je kunt vragen om de betaling van je sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder verhogingen te moeten betalen. Je kan een uitstel van de bijdragen vragen als je activiteiten behoren tot een verplicht gesloten sector of als je een groot omzetverlies kan aantonen door de beperkende maatregelen van de coronacrisis.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste kwartaal van 2022 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 31 maart 2022. Die bijdragen mogen nog niet betaald zijn. 

Dat betekent dat de bijdragen betaald moeten worden voor 31 maart 2023. De aanvraag moet uiterlijk voor 15 maart 2022 bij je sociaal verzekeringsfonds ingediend worden.

De aanvraag moet minstens de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • naam en zetel van zijn bedrijf;
  • ondernemingsnummer;
  • indien je verplicht gesloten bent: sector vermelden;
  • indien je aanzienlijk omzetverlies lijdt: noodzakelijke bewijsstukken overmaken die aantonen dat je activiteit het laatste kwartaal van 2021 een daling van het omzetcijfer heeft met minstens 40 % in vergelijking met het laatste kwartaal van 2019. Je moet het verband met de coronacrisis duidelijk maken.

Voor meer informatie kan je terecht op de site van de RSVZ
 

Stel ons je vraag

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat. Ook over de coronamaatregelen.

Heb je een vraag? Je kan een afspraak inplannen met een van onze consulenten via www.cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema.