Voor zelfstandigen die ernstige financiële moeilijkheden ondervinden.

Wat is het?

In tegenstelling tot uitstel van sociale bijdragen, kan je ook een vrijstelling krijgen indien je in financiële moeilijkheden komt. Je moet dan de sociale bijdragen voor de vrijgestelde kwartalen niet betalen. Je behoudt je rechten als zelfstandige maar je pensioenopbouw valt voor die periode weg. Je kan dat nadien - maar binnen de vijf jaar - nog regulariseren. 

Voor wie?

Je kan een vrijstelling van je voorlopige of regularisatiebijdragen krijgen als je tot één van de volgende categorieën behoort: primostarter, zelfstandige in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten binnen het maxistatuut en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit.

Als je behoort tot één van de volgende categorieën, kom je enkel in aanmerking voor een vrijstelling als je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdrage minstens gelijk is aan de bijdrage verschuldigd in hoofdberoep: student-zelfstandigen en gelijkgestelden met bijberoep (artikel 37).

Als zelfstandige in bijberoep kom je nooit in aanmerking voor een vrijstelling van sociale bijdragen, tenzij je netto belastbaar jaarinkomen lager is dan 1.548,18 euro. In dat geval ben je volledig vrijgesteld.
 

Hoe aanvragen?

Neem eerst contact op met je sociale verzekeringsfonds om je mogelijkheden te bespreken. 

Doe de aanvraag zelf en niet via je boekhouder. Het is raadzaam om eerst een vermindering van sociale bijdragen aan te vragen. 

Je kan een vrijstelling ook aanvragen via het RSVZ.
 

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .