Er bestaan stages in alle maten en vormen. 

Een stage of “stagiair” bestaat niet. In principe blijven de regels omtrent arbeid en gezag onverkort gelden. Wie arbeid verricht onder het gezag van een werkgever, in ruil voor een loon, wordt gezien als een werknemer.  

Zo zien we in het kader van een uitoefening van een voorbereiding op een vrij beroep dat  het statuut afhangt van welk beroep precies wordt voorbereid, of hoe de praktische invulling van de stage eruitziet. De advocaat wordt geacht zelfstandige te zijn, maar bij architecten zal moeten gekeken worden naar de manier van werken – werkt deze onder gezag, dan is hij werknemer. Zo niet: dan is hij een zelfstandige.  

Wel voorziet de regelgeving specifieke uitzonderingen op deze regels voor zij die leren of ervaring opdoen. Los van deze specifieke uitzonderingen kan een stage dus niet.  

Er bestaat in die uitzonderingen niet één statuut voor "dé stagiair”. Er bestaan stages in alle maten en vormen. Deze pagina geeft een kort overzicht van de soorten stages die bestaan en de organisaties die deze vorm geven.  

Specifieke manieren van werken

VDAB biedt VDAB-opleidingen aan met stages en Franstalige stages. Daarnaast verzorgen ze ook het contract, contact en opvolging voor de individuele beroepsopleidingen, beroepsinlevingsstages, korte opleidingen met stages op de werkvloer, de werkervaringsstage en de beroepsverkennende stage. Meestal blijft het statuut van de persoon die deze volgt gewoon ‘werkzoekende’ en volgen de potentiële inkomsten uit deze stages een specifiek regime.  

Daarnaast bestaat in Vlaanderen de overeenkomst alternerende opleiding of de stageovereenkomst alternerende opleiding in het kader van het ‘duaal leren’. Een deel van de tijd wordt in een opleidingscentrum aan theorie besteed, een ander deel aan de praktijk op de werkvloer. Dit kan gebeuren om zowel technische, praktische als ondernemerscompetenties aan te leren. De personen die een erkende alternerende opleiding volgen zullen voor de sociale zekerheid beschouwd worden als ‘leerling’ en zo specifieke voordelen genieten. De belangrijkste vormgever van deze soorten overeenkomsten en stages is in Vlaanderen SYNTRA. 

Tot slot is er de onbezoldigde stage in het kader van een opleiding in het secundair of hoger onderwijs. Hierbij zal de onderwijsinstelling een contract afsluiten met jou en je stageplek. In deze overeenkomst worden alle rechten en verplichtingen opgenomen. De stagiair blijft student.