Vlaamse subsidies voor Amateurkunsten.

De Federatie is belangenbehartiger voor socio cultureel volwassenwerk en de amateurkunsten. Er zijn 9 steunpunten die de amateurkunsten ondersteunen. Zij ontvangen jaarlijks een subsidie-enveloppe. Nieuwe kunstdisciplines kunnen zich steeds aanmelden met een project om later eventueel door te groeien tot volwaardig steunpunt. 

Amateurkunstenorganisaties, amateurkunstengroepen of individuele amateurkunstenaars kunnen een aanvraag indienen voor een projectsubsidie binnen het Amateurkunstendecreet. Dit kan enkel voor projecten met een internationale context. Er zijn drie subsidielijnen binnen het luik Internationale projecten: 

Internationale culturele projecten in Vlaanderen 

Subsidie voor internationale culturele projecten die plaatsvinden op het Nederlandstalig of tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. 

Internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project 

Subsidiëring van de reiskosten voor deelname aan een internationaal project met internationale uitstraling. De subsidiabele reiskosten zijn beperkt tot de internationale vervoerskosten naar het buitenland en terug. Vervoerskosten in het land zelf worden niet aanvaard. 

Cofinanciering voor internationale projecten 

Projectsubsidie voor cofinanciering die een internationale instantie of organisatie vereist om een internationaal project uit te voeren. Het gaat om multinationale instanties of organisaties, bv. de Verenigde Naties, de Europese Commissie, Europese subsidieprogramma's… 

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: