Vergoedingen en inkomsten als werknemer

Deze vergoedingen kan je krijgen onder het statuut van werknemer. 

Vergoedingen en inkomsten als zelfstandige of zaakvoerder

Deze vergoedingen kan je krijgen als zelfstandige of zaakvoerder van een vennootschap. 

Vergoedingen en inkomsten niet gekoppeld aan een statuut

Deze vergoedingen zijn niet gebonden aan een specifiek statuut. 

Vergoedingen en inkomsten uit auteurs- of naburige rechten

Inkomsten uit de overdracht van auteurs- of naburige rechten