Vergoedingen en inkomsten uit auteurs- of naburige rechten

Inkomsten uit de overdracht van auteurs- of naburige rechten