Als culturele organisatie kan je beroep doen op de diensten van personen afkomstig van een land van de Europese Economische Ruimte.

Over wie gaat het?

Voor een dansvoorstelling komt een Bulgaarse danser naar België. Een Spaanse beeldend kunstenaar komt op residentie in België. Een Noorse muziekband tourt door Europa en stopt ook in België.

De informatie op deze pagina is van toepassing op personen met een nationaliteit van de Europese Economische Ruimte (alle EU-landen + Noorwegen, Lichtenstein en Noorwegen). Voor informatie rond verblijven en werken van niet-EU-burgers kan je hier terecht.

We overlopen hieronder de regels rond verblijven en werken.

Verblijfsrecht

EU-burgers mogen zonder formaliteiten België binnenkomen en er verblijven voor een periode van maximum drie maanden (= het kort verblijf).

Voor een verblijf van langer dan drie maanden(= het lang verblijf) kan een verblijfsprocedure opgestart worden als EU-werkzoekende, -werknemer, -zelfstandige, -student of economisch niet-actieve Unieburger. 

a. Kort verblijf

Voor een kort verblijf in België moeten EU-burgers hun identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen. Ze zijn vrijgesteld van een visumplicht doordat ze een onderdaan zijn van één van de lidstaten die zich kunnen beroepen op het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. 

Na aankomst in België, moeten EU-burgers binnen de 10 werkdagen hun aanwezigheid melden bij de gemeente van de verblijfplaats. Bij aanmelding overhandigt de gemeente een bijlage 3ter ('melding van aanwezigheid'). Bij het niet-nakomen van deze aanmeldverplichting kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een administratieve geldboete opleggen. Hier vind je meer info

b. Lang verblijf

Bij een verblijf van langer dan 3 maanden in België, moet bij de gemeente ‘een verklaring van inschrijving’ ingediend worden. Deze verplichting moet binnen de drie maanden voldaan zijn.

Om een geldige verklaring af te leggen moeten EU-burgers een geldige identiteitskaart of geldig paspoort bijhebben. Ze moeten kunnen aantonen dat ze als : 

 • werknemer beschikken over een werkgeversverklaring of arbeidsovereenkomst
 • zelfstandige een zelfstandig ondernemerschap kunnen aantonen
 • student
  • een bewijs van inschrijving aan een erkende onderwijsinstelling;
  • een bewijs van verzekering tegen ziektekosten;
  • een verklaring dat ze over voldoende bestaansmiddelen beschikken om zonder bijstand rond te komen (alle inkomstenbronnen tellen mee).
    

Werkvergunning

Onderdanen van de Europese Economische Ruimte hebben geen arbeidskaart, gecombineerde vergunning of beroepskaart nodig om in België te werken. Zij mogen vrij hun diensten in België ontplooien of aan de slag gaan voor een werkgever.

Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kan je terecht bij de provinciale Dienst Economische Migratie