Een rechtspersoon wordt opgericht met één of meerdere welbepaald(e) doel(en). Afhankelijk van dat doel, onderscheiden we drie soorten rechtspersonen: verenigingen, vennootschappen en stichtingen. 

Vereniging

Een vereniging is een samenwerking tussen mensen die met hun activiteiten een belangeloos doel nastreven. 

Activiteiten van sociale, culturele of humanitaire aard kunnen hier onder vallen. Hier denken we bijvoorbeeld aan een vzw die jonge muzikanten een podium biedt door concerten, bijeenkomsten en opleidingen te organiseren. De vzw stelt zich ten dienste van dit belangeloos doel. 

Vennootschap

Een vennootschap is een samenwerking tussen mensen die met hun inbreng en activiteiten winst nastreven met het doel om die winst aan de aandeelhouders uit te kunnen keren. Iedere aandeelhouder doet een inbreng. De inbreng kan in natura zijn, bijvoorbeeld materiaal en goederen. Vennoten kunnen ook geld of arbeid inbrengen. In ruil voor hun inbreng ontvangen ze een aandeel in de vennootschap. Dit aandeel bepaalt hoeveel winst ze uitgekeerd kunnen krijgen.

 

Stichting

Een stichting gebruikt een vermogen om met haar activiteiten een belangeloos doel na te streven. 

In de praktijk kan een stichting gebruikt worden als vermogensbeheer van een overleden kunstenaar. De kunstcollectie van de kunstenaar wordt verder beheerd door zijn of haar erfgenamen ten dienste van een belangeloos doel.