Corona slaat hard toe in de cultuursector. Om de pijn te verzachten, nemen de federale en regionale overheden heel wat maatregelen. 

De Wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector voorziet in enkele aanpassingen van de werkloosheidsreglementering:

 • Als je tien artistieke (bv. optredens als muzikant) of technisch-artistieke (bv. lichttechnicus bij voorstellingen) activiteiten kunt aantonen in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020, waarvoor sociale bijdragen betaald werden als werknemer, of twintig artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen in dezelfde periode, heb je recht op een werkloosheidsuitkering van 1 april tot 31 december 2020. Zie de info over het tijdelijk recht op een volledige werkloosheidsuitkering.
   
 • Om het “kunstenaarsstatuut” te krijgen, waarmee we het voordeel bedoelen van het behoud van het bedrag van de uitkering in de eerste periode, moet je 156 arbeidsdagen bewijzen in een periode van 18 maanden. Van die 156 arbeidsdagen moeten er ten minste 104 artistiek of technisch-artistiek zijn. De referteperiode van 18 maanden wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot 31 december 2020. Idem voor de periode van 12 maanden, waarin je drie artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen moet kunnen bewijzen om je “kunstenaarsstatuut” te verlengen.

  Voorbeelden:
  -    Je hebt recht op een werkloosheidsuitkering sinds 15 december 2019. Je eerste vergoedingsperiode loopt af na een jaar, op 14 december 2020. Om te beletten dat je uitkering daalt, moet je in principe 156 werkdagen bewijzen, waarvan er ten minste 104 artistiek of technisch-artistiek zijn, in de loop van de laatste 18 maanden, dus tussen 15 juni 2019 en 14 december 2020. Maar de referteperiode wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot (in dit geval) 14 december 2020, dat is gedurende 9 maanden en 2 dagen. De referteperiode begint dus 9 maanden en 2 dagen vroeger, en loopt van 13 september 2018 tot 14 december 2020.

  -    Je hebt recht op een werkloosheidsuitkering sinds 15 januari 2019. Op 15 januari 2020 heb je het “kunstenaarsstatuut” gekregen. Om dat te verlengen, moet je in principe drie artistieke of technisch-artistieke prestaties bewijzen in de loop van de laatste 12 maanden, tussen 15 januari 2020 en 14 januari 2021. Maar de referteperiode wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot 31 december 2020, dat is gedurende 9 maanden en 18 dagen. De referteperiode begint dus 9 maanden en 18 dagen vroeger, en loopt van van 27 maart 2019 tot 14 januari 2021.

  Zie ook de infobladen T53 en T146 van de RVA, over de gevolgen van artistieke en technisch-artistieke activiteiten voor de werkloosheidsuitkering.
  ​​​​​​​
 • Als je inkomsten uit artistieke activiteiten (behalve lonen), zoals inkomsten uit een zelfstandige activiteit of auteursrechten, hoger zijn dan 4.536,48 euro (netto-belastbaar) per jaar, verlaagt dat het bedrag van je uitkering. Er zal echter geen rekening gehouden worden met auteursrechten en naburige rechten ontvangen tussen 1 april en 31 december 2020. Die kunnen dus onbeperkt gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering.
  Zie ook infoblad T53 van de RVA, over de gevolgen van artistieke activiteiten voor de werkloosheidsuitkering.
   
 • Als je een werkloosheidsuitkering krijgt, moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en inspanningen doen om werk te vinden. Je moet enkel artistiek werk zoeken als je in de loop van de laatste 18 maanden 156 arbeidsdagen gepresteerd hebt, waarvan minstens 104 voor artistieke prestaties. De referteperiode van 18 maanden wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De referteperiode wordt met andere woorden met 9,5 maanden verlengd.

Daarnaast is de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen opgeschort. De fase waarin je je op 1 april 2020 bevond, wordt met zes maanden verlengd. Ook de daaropvolgende fases schuiven met zes maanden op. Stel dat je eerste of tweede vergoedingsperiode afliep op 31 mei 2020, en dat je nadien dus een lagere uitkering zou krijgen, dan wordt die vergoedingsperiode verlengd tot 31 november 2020. Zie hierover blz. 70 in de FAQ Tijdelijke Werkloosheid Corona van de RVA..

Meer informatie over artistieke en technisch-artistieke activiteiten en werkloosheid vind je hier
 

Coronalijn ☎️

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .