Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen tijdens de coronacrisis (Vlaanderen).

Wat is het?

Je kunt hierop beroep doen als je omzet tijdens de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021, als gevolg van de coronacrisis, gedaald is.

Interessant?

Het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen wat betekent dat de premie belastbaar is. Er wordt geen voorheffing bij de bron ingehouden. Je kan de verschillende overbruggingsrechten niet combineren. 

Hoe aanvragen?

Je kan jouw aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds tot uiterlijk 30/09/21 (maanden januari-maart 2021), 31/12/21 (maanden april-juni 2021) en 30/03/22 (maanden juli-september 2021).

De aanvraag van het overbruggingsrecht wegens omzetdaling in de maanden oktober tot december 2021 kan je aanvragen tot uiterlijk 30/06/2022. Je moet elke maand opnieuw een aanvraag indienen met vermelding van de noodzakelijke omzetcijfers.

  • Voor de periode tot 30 september 2021 moet je een omzetdaling aantonen van minstens 40% in vergelijking met je omzet tijdens dezelfde maand in 2019. Als je tijdens die maand in 2019 nog niet actief was, of je omzet in die maand uitzonderlijk laag was omwille van bv. arbeidsongeschiktheid, wordt de omzet vergeleken met die van de eerstvolgende volledige maand.
  • Voor de periode tot 30 november 2021 moet je een een omzetdaling van minstens 65% aantonen in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.
  • Voor de periode van 1 december 2021 tot en met 31 maart 2022 moet er een omzetdaling van minstens 40% aangetoond worden om beroep te doen op deze pijler van het overbruggingsrecht.

Meer info vind je hier.