Transitiepremie voor werkzoekenden die zelfstandige worden.

Werkzoekenden die zelfstandige in hoofdberoep worden, kunnen een transitiepremie krijgen, om het verlies van hun werkloosheidsuitkering gedurende twee jaar te compenseren.

Als je start in een sector die verplicht gesloten is (bijvoorbeeld in een inrichting die behoort tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve of evenementen sector):

  • krijg je negen in plaats van zes maanden de tijd tussen het beëindigen van het prestarterstraject en de opstart van de zelfstandige activiteit,
  • en wordt de periode om de premie aan te vragen verlengd met 3 maanden.

Daarnaast heeft de Vlaamse regering op 18/12/20 beslist om de transitiepremie tijdelijk uit te breiden naar werkzoekende twintigers en werkzoekenden uit de kansengroepen (kortgeschoolden, mensen met een arbeidshandicap of die geboren zijn in een land buiten de EU) zonder leeftijdsvoorwaarde. De uitbreiding is nog niet van kracht.

Aanvragen

De transitiepremie moet aangevraagd worden binnen de 3 maanden nadat men als zelfstandige in hoofdberoep is gestart. Meer informatie is terug te vinden op de website van Vlaio.

☎️ Coronalijn

Heb je hier nog vragen over? 
Bel onze coronalijn: 02 534 18 24.
Elke weekdag tussen 9u en 13u bereikbaar.