Het gewone overbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Als je failliet gaat of je zaak volledig moet stopzetten wegens overmacht of economische moeilijkheden, kun je onder bepaalde voorwaarden beroep doen op het overbruggingsrecht. We hebben het hier over het gewone overbruggingsrecht, in tegenstelling met de versoepelde regeling die ingevoerd is naar aanleiding van de coronacrisis en waarvan sprake hier

Het overbruggingsrecht houdt in dat je je rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen behoudt, zonder dat je sociale bijdragen betaalt, en dat je gedurende maximum 12 maanden een uitkering krijgt van 1.343,87 euro zonder gezinslast en 1.679,31 euro mét gezinslast.

Het (gewone) overbruggingsrecht is enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Als je in de loop van de laatste drie jaar een werkloosheidsuitkering gekregen hebt, kun je, als je je zelfstandige activiteit stopzet, opnieuw een uitkering aanvragen, zonder arbeidsdagen te moeten bewijzen. Deze periode wordt verlengd met twaalf jaar, dus tot vijftien jaar in het totaal, als je gedurende minstens zes maanden zelfstandige geweest bent. Meer informatie vind je in infoblad T39 van de RVA.