Ondernemingen die een omzetverlies leden van minstens 60% of verplicht moesten sluiten, konden in het verleden beroep doen op het Vlaams Beschermingsmechanisme. Via deze maatregel kon je als onderneming beroep doen op een subsidie van 10% van de omzet in dezelfde maand in 2019, gekoppeld aan bepaalde maxima.

De Vlaamse Regering heeft besloten om deze steunmaatregel nu te verlengen tot 30 september 2021 voor een aantal ondernemers. Het gaat om ondernemers die een discotheek, dancing, feestzaal, hotel of eventbedrijf uitbaten en die aldus beschikken over één van de volgende NACE-codes: 56203, 562, 55100, 56210, 77293, 77294, 77296, 77392, 90022, 90023 en 90041.

Aanvraag is mogelijk na het indienen van de BTW-aangifte van het derde kwartaal van 2021 en de BTW-aangifte van het derde kwartaal van 2019. Ondernemers konden hun aanvraag indienen op de website van Vlaio. Een aanvraag kon worden ingediend vanaf 15 oktober 2021 tot en met 16 november 2021 (20u).

Het Vlaams Beschermingsmechanisme zal opnieuw ingevoerd zal worden voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn of voor ondernemingen die getroffen worden door de coronamaatregelen.

Getroffen ondernemingen dienen een omzetverlies van 30% aan te tonen (periode 1 oktober – 31 december 2021) en 60% (periode 20 november 2021 – 31 december 2021) aan te tonen vergeleken met de referentieperiode van 2019. Verplicht gesloten ondernemingen (discotheken, dancings en binnenspeeltuinen) moeten geen omzetdaling aantonen en krijgen het beschermingsmechanisme automatisch toegekend.

De subsidie bedraagt 10% van de helft van de omzet in de referentieperiode van 2019. Voor verplicht gesloten ondernemingen bedraagt de steun 10% van de omzet in de referentieperiode van 2019. De steun varieert van maximaal 11.250 euro voor ondernemingen tot 10 werknemers tot maximaal 60.000 euro voor ondernemingen met 50 of meer werknemers. Meer informatie over het nieuwe beschermingsmechanisme is te vinden in dit Ontwerpbesluit.

Daarnaast komt er ook een overbruggingslening o.a. gericht op investeringen in ventilatie en luchtkwaliteit of het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur met een rente van 1% gedurende een looptijd van 24 maanden (leningen tot 50.000 EUR) of 36 maanden (leningen meer dan 50.000 EUR). en Ook het globalisatiemechanisme zal opnieuw geactiveerd worden. Meer info kan je hier terugvinden.

Deze maatregelen worden nog aangemeld bij de EU in het kader van de staatssteunregels en zullen ten vroegste in januari operationeel zijn.

Stel ons je vraag

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat. Ook over de coronamaatregelen.

Heb je een vraag? Je kan een afspraak inplannen met een van onze consulenten via www.cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema.