Het insolventierecht omvat alle regels voor ondernemers in financiële moeilijkheden. De nieuwe wet is van toepassing sinds 1 mei 2018. 

Dit zijn de voornaamste nieuwigheden:

Ook zelfstandigen en vzw's kunnen failliet verklaard worden

Waar het faillissement vroeger enkel mogelijk was voor handelaars kunnen nu álle zelfstandigen, vennootschappen en vzw’s failliet verklaard worden, ook als ze werken in de culturele sector. 

Voordeel is dat ook zij hun activiteiten op een georganiseerde manier kunnen stopzetten via de faillissementsprocedure. Naast het faillissement kan een organisatie ook vrijwillig of gerechtelijk (door de rechter) ontbonden worden via een ontbinding.

Aansprakelijkheid van bestuurders wordt uitgebreid

Bestuurders kunnen nu ook aansprakelijk zijn zodra ze: 

  • een kennelijk grove fout (zoals bv. fiscale fraude) maken die bijdraagt tot het faillissement
  • hun activiteiten toch verderzetten, ook al weten ze dat een faillissement dreingend is (wrongful trading)