Als je je inschrijft via deze pagina, schrijf je je in voor een verkennend intakegesprek, nog niet voor het leertraject.

Image
Leertraject starten IND
© Davien Dierickx

Waarom een leertraject?

Binnen een leertraject krijg je een unieke mix van collectieve opleiding en een-op-een begeleiding rond een specifiek thema. Lees er hier meer over.

Hoe werkt dit leertraject?

  • Elk leertraject start met een intakegesprek. Bij dit leertraject vinden de gesprekken plaats in de week van 19 september. Hierin peilen we naar je leerwens en bekijken we of je over het juiste profiel en de nodige basis beschikt om het leertraject succesvol te doorlopen. 
  • Elk leertraject start en eindigt met een gezamenlijke opleiding. Bij dit leertraject is de startopleiding op 5 oktober 2022 en de slotopleiding op 14 december 2022.
  • Deelname aan de opleidingen is noodzakelijk om de een-op-een begeleiding te starten.
  • Tussen de start- en slotopleiding krijg je 5 begeleidingssessies, verspreid over een periode van 3 maanden.
  • Tijdens je laatste sessie formuleer je een aantal concrete acties waar jij verder mee aan de slag kunt.
  • De opleidingen vinden fysiek plaats, de begeleidingssessies gebeuren online.
  • Dit leertraject is gratis na positief intakegesprek.

Voor wie is dit leertraject?

  • Je bent afgestudeerd aan een culturele opleiding en/of wil professioneel aan de slag in de cultuursector. 
  • Je wil individueel aan de slag in de cultuursector als zelfstandige of freelancer, of weet nog niet precies hoe. Je plant dus niet om vast en voltijds in dienst te gaan bij één organisatie.

Wat mag je verwachten van dit leertraject? 

Je start in groep met een basisopleiding over de mogelijke manieren waarop je als starter aan het werk kunt in de cultuursector en welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning, zoals het (hervormde) kunstenaarsstatuut of de (vernieuwde) regeling voor primo-starters.

Binnen je leertraject denk je samen met een zakelijke begeleider na over je zakelijke toekomstwensen binnen de professionele cultuursector. Je brengt in beeld wat je wenst te gaan verdienen, hoe je zou willen werken en tewerkgesteld wilt worden. Je denkt na over mogelijke organisatievormen en statuten. Je onderzoekt je prijszetting. Aan het einde van je traject weet je hoe je je tewerkstelling kan organiseren en waar je rekening mee moet houden. Hieruit vloeit een actieplan. We helpen je met vervolgstappen op te stellen en eventuele verdere begeleidingsmogelijkheden.

Onder begeleiding van twee ervaren welzijnscoaches rond je in groep af en blik je samen vooruit op je toekomstige loopbaan in de cultuursector. Hoe ga je hierin zorg dragen voor jezelf? Hoe ga je de balans houden tussen droom, ambitie en praktijk? Hoe blijf je trouw aan jezelf, wanneer je opnieuw een keuze moet maken in je carrièrepad? We sturen je op pad met een stevige rugzak vol kennis om goed te zorgen voor je zakelijke culturele praktijk, én jezelf.

Klinkt dit iets voor jou? Schrijf je via deze pagina in voor een intakegesprek. Een van onze consulenten belt je in de week van 19 september op.