Cultuurloket wil netwerken bouwen waarin we sector-overschrijdend kunnen samenwerken en van elkaar leren. We organiseren daarom drie lerende netwerken, waaronder het netwerk 'duurzame financiering'.

Corona toont onze financiële kwetsbaarheid. Inkomsten uit eigen werking vallen grotendeels weg, de soms zware vaste kosten blijven doorlopen. De bank ziet de onzekerheid van onze sector en wil liever niet te veel risico nemen. Sponsors geven forfait en we missen het contact met -potentiële- filantropen. De onzekerheid maakt financiering moeilijk, het water staat voor velen ver boven de lippen.

Corona toont ook onze weerbaarheid. Ideeën borrelen op, er wordt geëxperimenteerd met live streaming en met passie wordt gezocht naar alternatieven om leden of publiek te bereiken. Met de middelen die er zijn trachten we het best mogelijke te realiseren. We worden gedwongen om op korte termijn waar nodig onze werking te herdenken.

Maar hoe snel kan je handelen als facturen nu betaald moeten worden? Hoe combineer je dat met de al hoge werkdruk? Hoe los je dringende cashflow problemen op terwijl je een meerjarenplan moet opstellen? Wat betekent duurzame financiering en hoe zet je dat in de praktijk?

SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN

Collega’s uit de brede cultuursector met een ambitie om op zoek te gaan naar structuren om de financiële veerkracht van hun werking te versterken zijn welkom om deze uitdaging samen aan te gaan.

Het lerend netwerk ‘duurzame financiering’ ondersteunt je in de zoektocht naar oplossingen en opportuniteiten. Onder begeleiding van professionals brengen we verschillende ideeën en visies die leven bij de deelnemers samen. We werken ze verder uit, betrekken de juiste experten en toetsen ze af aan de realiteit.

HOE WERKT EEN LEREND NETWERK?

In een lerend netwerk sta jij centraal. Het draait om de deelnemers en hun ideeën. We brengen een aantal mensen samen om rond een bepaald thema te brainstormen, te leren, te ontwikkelen.

De groep bepaalt dus zelf hoe het thema vorm krijgt, welke ideeën er verder ontwikkeld worden en wat de uitkomst is.

Cultuurloket treedt op als facilitator. We begeleiden het proces en bewaken de methodiek. We werken via de principes van design thinking. Waar nodig nodigen we experten uit om input te geven aan de groep.

PRAKTISCH

Het lerend netwerk komt vijf keer samen in een digitale meeting. We werken daarvoor met online collaboratietool Miro. Er is één meeting per week van twee uur. Na vijf weken wordt het lerende netwerk dus afgerond.

  • Donderdag 1 oktober: 10u-12u
  • Donderdag 8 oktober: 10u-12u
  • Donderdag 15 oktober: 10u-12u
  • Donderdag 22 oktober: 10u-12u
  • Donderdag 29 oktober: 10u-12u

HOE KAN JE DEELNEMEN?

In het lerend netwerk is er plaats voor 18 deelnemers. Die moeten professioneel actief zijn in de cultuursector en goesting hebben om rond duurzame financiering te werken.

Iedereen kan zich kandidaat stellen door hier online in te schrijven voor 21 september. Onze consulenten zullen je nadien opbellen om een intakegesprek te doen.

Het lerend netwerk wordt ondersteund door het noodfonds en wordt gratis aangeboden.

We organiseren ook nog: