Cultuurloket wil netwerken bouwen waarin we sector-overschrijdend kunnen samenwerken en van elkaar leren. We organiseren daarom drie lerende netwerken, waaronder het netwerk 'internationaal werken'.

Corona confronteert ons met de grenzen van ons eigen kot, maar ook de landsgrenzen gingen op slot. Nefast voor de fysieke mobiliteit van cultuur en cultuurproductie binnen Europa en daarbuiten. Met nog steeds een pak landen met een grote besmettingsgraad en verschillende lokale opflakkeringen is de vraag naar hoe de cultuursector internationaal wil werken in de toekomst meer dan ooit aan de orde. 

Is lokaal het nieuwe normaal? Of ontstaat een sterk Europa dat werk maakt van een Europese gezondheidszorg, mobiliteit van werk, sociale zekerheid, financiën en gezondheidszorg? En wat is de rol van cultuurorganisaties en een cultuursector daarin? 

SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN

Collega’s uit de brede cultuursector die willen nadenken over de toekomst van een internationale cultuursector om hun werking te versterken zijn welkom om deze uitdaging samen aan te gaan.

Het lerend netwerk 'internationaal werken' ondersteunt je in de zoektocht naar oplossingen en opportuniteiten. Onder begeleiding van professionals brengen we verschillende ideeën en visies die leven bij de deelnemers samen. We werken ze verder uit, betrekken de juiste experten en toetsen ze af aan de realiteit.

HOE WERKT EEN LEREND NETWERK?

In een lerend netwerk sta jij centraal. Het draait om de deelnemers en hun ideeën. We brengen een aantal mensen samen om rond een bepaald thema te brainstormen, te leren, te ontwikkelen.

De groep bepaalt dus zelf hoe het thema vorm krijgt, welke ideeën er verder ontwikkeld worden en wat de uitkomst is.

Cultuurloket treedt op als facilitator. We begeleiden het proces en bewaken de methodiek. We werken via de principes van design thinking. Waar nodig nodigen we experten uit om input te geven aan de groep.

PRAKTISCH

Het lerend netwerk komt vijf keer samen in een digitale meeting. We werken daarvoor met online collaboratietool Miro. Er is één meeting per week van twee uur. Na vijf weken wordt het lerende netwerk dus afgerond.

  • Dinsdag 5 januari: 9u-12u
  • Dinsdag 12 januari: 9u-12u
  • Dinsdag 19 januari: 9u-12u
  • Dinsdag 26 januari: 9u-12u
  • Dinsdag 2 februari: 9u-12u

HOE KAN JE DEELNEMEN?

In het lerend netwerk is er plaats voor 18 deelnemers. Die moeten professioneel actief zijn in de cultuursector en goesting hebben om rond internationaal werken te werken.

Iedereen kan zich kandidaat stellen door hier online in te schrijven. Onze consulenten zullen je nadien opbellen om een intakegesprek te doen.

Het lerend netwerk wordt ondersteund door het noodfonds en wordt gratis aangeboden.

We organiseren ook nog: