Uiterlijk op 15 september 2020 moeten de subsidieaanvragen ingediend worden voor projecten en beurzen die in de eerste jaarhelft van 2021 van start gaan. Ook meerjarige beurzen en projecten zijn toegelaten.

Voorbereidende kosten

Er bleek onduidelijkheid in de communicatie rond de aanvaarding van voorbereidende kosten tussen de indiendatum van de subsidie en de start van een project. Er werd nu formeel bevestigd dat deze kosten niet meer toegelaten worden. Dat betekent dat kosten enkel aanvaard worden tussen de start- en einddatum van een project. Deze bepaling geldt al sinds de tweede ronde van 2020 (vorige aanvraagronde). De toelichting in KIOSK en de FAQ op de website van CJM worden aangepast.

Corona

Daarnaast heeft de minister van Cultuur bijkomende richtlijnen gegeven over hoe aanvragers van projecten of beurzen binnen het Kunstendecreet in hun dossier kunnen omgaan met de impact van de coronacrisis op de sector.  Er is immers geen garantie dat kunstprojecten in 2021 in een coronavrije context georganiseerd kunnen worden. 

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om in het aanvraagdossier duidelijk te omschrijven hoe je project rekening houdt of inspeelt op de coronacrisis. Dit zowel op inhoudelijk als zakelijk vlak. Bijvoorbeeld bijkomende kosten voor digitale oplossingen of beperkte inkomsten bij live performances. 

Als basis gebruik je het basisprotocol Cultuur en de aanvullende sectorgidsen.

Er wordt eveneens gevraagd om in de toelichting een heldere stand van zaken te geven over de samenwerkingen die je aangaat. Ook hier licht je de impact van de coronacrisis toe.

Je vindt meer info op de website van CJM.

Herbekijk hier onze webinar over het begroten en budgetteren van een projectsubsidie:

(Opgelet: sinds de vorige subsidieronde worden voorbereidende kosten tussen de indiendatum van de subsidie en de start van een project niet meer aanvaard. Deze info hadden we nog niet toen het webinar werd opgenomen.) 

Aanvullende sectorgidsen en protocollen

Hieronder vind je een lijst van andere sectorgidsen en protocollen uit onze sectoren. Sommige sectorgidsen vertrekken vanuit preventie binnen een arbeidscontext. Er is dus een verschil tussen een professionele context en een niet-professionele context.