De zomer is voorbij, de herfst komt eraan, met andere woorden: het is weer tijd om aan je administratie te beginnen. In dit artikel gaan we kort in op de deadlines en administratie die bij een aangifte rechtspersonenbelasting en vennootschapsbelasting komen kijken.

Aangifte rechtspersonenbelasting

Voor iedere vzw moet er een belastingaangifte worden ingediend. Ook wanneer deze geen belastbare inkomsten heeft. Voor de meeste vzw’s is dit de aangifte in de rechtspersonenbelasting. De deadline om de rechtspersonenbelasting in te dienen is de laatste dag van de zevende maand, volgend op het afsluiten van het boekjaar.

Wat houdt dit in? Eindigt het boekjaar van de vzw op 31 december? Dan moest de aangifte van de rechtspersonenbelasting ten laatste op 31 juli worden ingediend. Voor vzw’s waarvan het boekjaar eindigt tussen 31 december 2021 en 28 februari 2022 is er uitstel tot 17 oktober 2022

Voor meer informatie over welk type inkomsten moeten worden aangegeven kan je onze pagina over de rechtspersonenbelastingen bezoeken. 

Aangifte vennootschapsbelastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend op de winst van de vennootschap (of in sommige gevallen de vzw). Je moet één keer per jaar een aangifte indienen, namelijk na het sluiten van de jaarrekening. De deadline voor aangifte is 17 oktober. Voor meer informatie hierover kan je onze pagina over vennootschapsbelastingen lezen.

Hoe gebeurt de aangifte?

De aangifte voor zowel de rechtspersonenbelasting als de vennootschapsbelastingen gebeuren electronisch. Je kan er voor kiezen om dit zelf te doen of om je laten bijstaan door een mandataris. Dit is iemand die als natuurlijke persoon een beroepsactiviteit in een vennootschap uitoefent zonder een arbeidsovereenkomst te hebben.

Weet je precies wat je moet aangeven? Dan kan je dat doen op de website van Biztax. (Hoe Biztax gebruiken?)