Bijklussen tijdens de zomermaanden? Vergeet de flexibele tewerkstelling voor sociocultureel werk niet. 

De zomerperiode is net begonnen – een ideale periode om je volop in te zetten in het verenigingsleven. 

Ben je actief in de socioculturele sector of in de amateurkunsten? Vergeet niet dat je als opdrachtgever gebruik kan maken van de flexibele tewerkstelling van het zogenaamde ‘artikel 17’ (de oude 25-dagen-regeling).

Dat systeem laat toe dat je geen sociale zekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing moet afhouden van het loon dat je uitbetaalt. De personen die je tewerkstelt moeten dit wel in hun belasting aangeven en betalen een belasting van 10%. Je kan dit niet gebruiken voor puur artistieke activiteiten, maar wel bv. voor animatie, (kunst)educatie, workshops of lezingen.